19 Juli

Kolektivni godišnji odmor na Slobomir P Univerzitetu

Kolektivni godišnji odmor na Slobomir P Univerzitetu u Slobomiru i u Kampusu Doboj traje od 22.7.2019. do 26.8.2019. Za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora rad svih administrativnih službi SPU će biti pokriven dežurstvima …