20 Novembar

DODJELA DIPLOMA NA SLOBOMIR P UNIVERZITETU

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta, da će se svečana dodjela diploma održati 26.12.2018. godine (srijeda), sa početkom u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu,  kampus Slobomir. Mole se svi studenti …

26 Septembar

OBAVJEŠTENJE O početku nastave u zimskom semestru

Prema Akademskom kalendaru usvojenom na sjednici Senata 26.09.2018. godine, nastava na svim fakultetima i akademijama Slobomir P Univerziteta počinje 01.10.2018. godine. Raspored predavanja će biti objavljen najkasnije u petak 28.09.2018. …