11 April

Posjeta Osnovnom sudu u Doboju

Studenti Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta, odjeljenje Doboj, posjetili su Osnovni sud u Doboju i pratili glavni pretres na krivici. Na ovaj način imali su mogućnost da se  upoznaju sa  pravima i …