K O N K U R S

K O N K U R S

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 7, 2018

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

 

 

1.Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Matematička analiza i primjene“-1 izvršilac;

2.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast „Ekonomija i poslovanje“-1 izvršilac;

3.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast „Marketing“-1 izvršilac;

4.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva, za predmete Orkestarske dionice, Kamerna muzika, Metodika nastave violine;

5.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva, za predmet Vokalna tehnika;

6.Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu umjetničku oblast „Menadžment“, 1 izvršilac;

 

 

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-      biografija,

-      bibliografija,

-      diploma o stečenom zvanju,

-      uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

-      uvjerenje o državljanstvu,

-      rodni list,

-      dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

 

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

 

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

 

 

 

 

 

 

S L O B O M I R                                                                           D O B O J

055 231 196                                  info@spu.ba                         053 209 621

Kategorija: ,