KONKURS za upis na studije I ciklusa Slobomir P Univerziteta u školskoj 2018/2019. godini

aa

KONKURS za upis na studije I ciklusa Slobomir P Univerziteta u školskoj 2018/2019. godini

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 23, 2018

Na osnovu člana 64. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15) i člana 32. Statuta Slobomir P Univerziteta, Senat Slobomir P Univerziteta, na sjednici održanoj 26.02.2018. godine, raspisuje

 

KONKURS

za upis na studije I ciklusa

Slobomir P Univerziteta u školskoj 2018/2019. godini

 

Raspisuje se konkurs za upis studenata na studije prvog ciklusa Slobomir P Univerziteta u školskoj 2018/2019. godini.

 

 FAKULTET ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT

  • Ekonomija i menadžment

PORESKA AKADEMIJA

  • Poresko-finansijska analiza

PRAVNI FAKULTET

  • Pravne nauke

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  • Informacione tehnologije

FILOLOŠKI FAKULTET

  • Anglistika

 

AKADEMIJA UMJETNOSTI

  • Odsjek za muziku
  • Odsjek za grafički dizajn
  • Odsjek za glumu

Prvi upisni rok:

Prijave za upis će biti organizovane od 01. juna do 06. jula 2018. godine, svakog radnog dana u Studentskoj službi u Doboju i Slobomiru od 08:00 do 16:00 časova.

Prijemni ispiti će se održati 25. juna i 09. jula 2018. godine u 10:00 časova.

Upis će biti organizovan od 26. juna do 06. jula 2018. godine i od 10. jula do 17. jula 2018. godine, od 08:00 do 16:00 časova.

Drugi upisni rok:

Prijave za upis će biti organizovane od 20. avgusta do 21. septembra 2018. godine, svakog radnog dana u Studentskoj službi u Doboju i Slobomiru od 08:00 do 16:00 časova.

Prijemni ispiti će se održati 03. septembra i 24. septembra 2018. godine u 10:00 časova.

Upis će biti organizovan od 04. do 07. septembra 2018. godine i od 25. do 28. septembra 2018. godine, od 08:00 do 16:00 časova.

Potrebno je ponijeti sljedeće dokumente: izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci), uvjerenje o državljanstvu, svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original) i diplomu o završenoj srednjoj školi (original).

Broj studenata koji se može upisati na pojedine fakultete i akademije određuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Više informacija možete dobiti putem telefona:

U Slobomiru, Bijeljina

055 231 105 i 055 235 180

u Doboju

053 209 621 i 053 209 619

 

 

Predsjednik Senata

 prof. dr Vladica Ristić