K O N K U R S

K O N K U R S

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 5, 2014

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 K O N K U R S

 1.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Poslovne finansije – 1 izvršilac;

2.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi – 1 izvršilac;

3.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Opšta pedagogija – 1 izvršilac;

4.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija – 1 izvršilac;

5.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Ekonomsko planiranje i razvoj – 1 izvršilac;

6.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac;

7.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Operaciona istraživanja – 1 izvršilac;

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-      biografija,
-      bibliografija,
-      diploma o stečenom zvanju,
-      uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),
-      uvjerenje o državljanstvu,
-      rodni list,
-      dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

S L O B O M I R                                                                           D O B O J

055 231 196                                                                                053 209 621

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.