K O N K U R S

K O N K U R S

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 22, 2017

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

K O N K U R S

1.Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Računarske
nauke-1 izvršilac;
2.Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Infomacione
nauke i bioinformatika-1 izvršilac;
3.Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Elektronika i
elektronski sistemi-1 izvršilac;
4.Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Računarski
hardver sistemi-1 izvršilac;
5.Za izbor saradnika u saradničko zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Elektronika i
elektronski sistemi-1 izvršilac;
6.Za izbor saradnika u saradničko zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Građansko pravo
-1 izvršilac;
7. Za izbor saradnika u saradničko zvanje asistent, za užu naučnu oblast Opšte studije jezika
-1 izvršilac.

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- biografija,
- bibliografija,
- diploma o stečenom zvanju,
- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.
Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.
Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:
S L O B O M I R                                                                                                                                     D O B O J
055 231 196                                                      info@spu.ba                                                              053 209 621

Kategorija: