K O N K U R S

K O N K U R S

Autor: Slobomir P Univerzitet

July 20, 2016

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

 

  1. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast „Međunarodna ekonomija“(predmeti: Međunarodna trgovina i trgovinska politika, Međunarodna ekonomija i Međunarodne finansije) – 1 izvršilac.
  2. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast „Fiskalna ekonomija“ (predmeti: Javne finansije, Poreski i carinski sistemi, Fiskalni federalizam i lokalna samouprava i Instrumenti finansiranja javnih potreba) – 1 izvršilac;
  3. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast „Menadžment“ (predmet: Menadžment prodaje) – 1 izvršilac;
  4. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast „Menadžment“ (predmet: Preduzetnički menadžment) – 1 izvršilac;
  5. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast „Računarske nauke“

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-      biografija,

-      bibliografija,

-      diploma o stečenom zvanju,

-      uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

-      uvjerenje o državljanstvu,

-      rodni list,

-      dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),

-

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

 

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

 

 

 

 

 

 

S L O B O M I R                                                                           D O B O J

055 231 196                           info@spu.ba                                053 209 621

Kategorija: ,