06 Novembar

К О Н К У Р С

На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник Републике Српске бр. 73/10), Слобомир П Универзитет расписује   К О Н К У Р С За избор у …