O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 29, 2016

Obavještavaju se studenti   Slobomir P Univerziteta odjeljenje Slobomir, da će pradavanje iz predmeta “SOCIOLOGIJA” kod prof Aleksandra Jankovića biti održana 09.03.2016  po rasporedu.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

29.02.2016.

Kategorija: