17 Maj

O visokom obrazovanju na Kipru

Ambasada Republike Kipar u Budimpešti dostavila je, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, notu u vezi funkcionisanja visokog obrazovanja na Kipru, koju možete pogledati ovdje.

17 Maj

Promocija vojnog poziva

Predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine planiraju u narednom periodu posjetiti škole i univerzitete u BiH radi održavanja prezentacija o mogućnostima zapošljavanja u Oružanim snagama BiH. Na …

10 Maj

Agencija HEA objavila konkurs za stručnjake

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je 07.05.2019. godine javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova …