20 Novembar

DODJELA DIPLOMA NA SLOBOMIR P UNIVERZITETU

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta, da će se svečana dodjela diploma održati 26.12.2018. godine (srijeda), sa početkom u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu,  kampus Slobomir. Mole se svi studenti …

14 Novembar

К О Н К У Р С

На основу члана 69. Закона о високом образовању ( Службени Гласник Републике Српске бр. 73/10), Слобомир П Универзитет расписује   К О Н К У Р С Зa рaднo мjeстo …