UVID U JAVNOST – SNEŽANA BUNIJEVAC

Javna odbrana - Slobomir P Univerzitet

UVID U JAVNOST – SNEŽANA BUNIJEVAC

Autor: Slobomir P Univerzitet

January 16, 2014

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Snežane Bunijevac, pod nazivom „Značaj posebnih istražnih radnji u postupku za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije i druga izuzetno teška krivična djela“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u Slobomiru, u periodu od 16. januara 2014. godine do 30.januara 2014. godine.

Primjedbe na sadržaj magistarskog rada mogu se dostaviti u pisanom obliku Šefu studentske službe do 30. januara, 2014.godine.

UPRAVA UNIVERZITETA

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti