UVID U JAVNOST – LJILJANA MAKSIMOVIĆ

Prijava ispita Slobomir P Univerzitet

UVID U JAVNOST – LJILJANA MAKSIMOVIĆ

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 27, 2013

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je izvještaj Komisije za ocjenu magistarskog rada kandidata Ljiljane Maksimović, pod nazivom „Uloga poreske konkurentnosti za poboljšanje investicione klime u Republici Srpskoj“. Navedeni magistarski rad i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u Slobomiru, u periodu od 27. decembra 2013.godine do 10. januara 2014.godine.

Primjedbe na sadržaj magistarskog rada mogu se dostaviti u pisanom obliku Šefu studentske službe do 10. januara 2014.godine.

UPRAVA UNIVERZITETA

Desavanja

There is no upcomming event to display.