Uspješno završen još jedan seminar za nastavnike muzike

Aleksandra Radosavljevic - Predavanje - Slobomir P Univerzitet

Uspješno završen još jedan seminar za nastavnike muzike

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 17, 2014

Na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta, u okviru TEMPUS projekta InMusWB, je 15. marta 2014. godine održano predavanje „Značaj početnih navika u procesu pijanističkog razvoja“ u okviru devet besplatnih seminara za nastavnike muzike.

Predavač mr Aleksandra Radosavljević je održala ovaj seminar sa ciljem poboljšanja kvaliteta nastave klavira,  kako u osnovnoj muzičkoj, tako i u srednjoj školi, kao i razmjene pedagoškog iskustva s obzirom na identifikovane potrebe i namjere u razvoju  osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema. Cilj seminara je bio i omogućavanje stručnog napredovanja nastavnika i ukazivanje značaja početnih navika u procesu pijanističkog  razvoja.

Nakon ovog veoma uspješnog predavanja, 29. marta 2014. godine, u 10h, profesorica Radovanović će održati još jedno predavanje na temu „Od učionice do scene“. Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave klavira u srednjim muzičkim školama i razmjena pedagoškog iskustva. Fokus ovog seminara je na pripremi učenika za javne nastupe i predstojeća takmičenja. Ideja je da nastavnici unaprede svoj rad sa učenicima kroz javne časove sa eminentnim predavačima.

Svi seminari su licencirani od strane Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Saglasnost za izvođenje pomenutih seminara možete pogledati OVDE. Detaljan raspored planiranih predavanja možete pogledati OVDE.

Kategorija: , ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti