Uspješno organizovan seminar za nastavnike muzike

DSC00859

Uspješno organizovan seminar za nastavnike muzike

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 24, 2014

Na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta, u okviru TEMPUS projekta InMusWB je 24. novembra 2014. godine održan kurs „Harmonska pratnja i razvoj harmonskog sluha / II dio“ u okviru besplatnih seminara za nastavnike muzike.
Predavači prof. dr Ivana Drobni i mr Tatjana Drobni su održali predavanje „Harmonska pratnja i razvoj harmonskog sluha – II dio“ koje je imalo za cilj osposobljavanje pedagoga za osmišljavanje i uspješnu realizaciju klavirske pratnje u nastavi solfeđa, one su govorile o tumačenju vidova klavirske pratnje počev od postavljanja harmonskih osnova na početku muzičkog obrazovanja, do kraja srednje škole, predstavljeni su elementarni principi čitanja s lista, date su smjernice koje će voditi razvoju vještine čitanja i istovremenog pjevanja i sviranja notnog teksta, razvijanje vještine improvizovanja klavirske pratnje uz očuvanje harmonske logike izvornog teksta.

 

Kategorija: , ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.