U okviru TEMPUS projekta izdata dva nova udžbenika na Slobomir P Univerzitetu

Tempus - Slobomir P Univerzitet

U okviru TEMPUS projekta izdata dva nova udžbenika na Slobomir P Univerzitetu

Autor: Slobomir P Univerzitet

October 23, 2013

Tempus - Slobomir P UniverzitetSlobomir P Univerzitet je u okviru svoje izdavačke djelatnosti izdao još dva nova udžbenika „27 lakih komada za mart“, autora Svetislava Božića, i „Heterometrija“, autora Ivane Drobni. Oba udžbenika su urađena kao dio TEMPUS projekta InMusWB (Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom) čiji je član i Slobomir P Univerzitet.

Udžbenik „27 lakih komada za mart“ je priredio prof. dr Svetislav Božić, profesor na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta i jedan od najvećih srpskih kompozitora. Ideja je da naslov ciklusa i njegova namjena, otkriju pijanisti i analitičaru izvjesnu lakoću svakog komada, koja je obznanjivana tokom školske godine i zapisivana na tradicionalan način, kredom na tabli, a zatim svirana i analizirana linearno, vertikalno i stilski. Stilsko uporište svih komada je Barok, njegova linearnost, komplementarnost, motoričnost, ekspresivnost, koju je potpirivala njegova tonalnost. Ta energija je utkana u svaki komad, ali ne na način da stilska uniformisanost blokira izvjesnu polistilističnost, koja se sasvim jasno iskazuje i uočava u ovom ciklusu.

Zbirka od sto ritmičkih etida „Heterometrija“, koju je priredila prof. dr Ivana Drobni, je nastala kao rezultat želje da se upotpuni malobrojna domaća i inostrana literatura koja nije obezbjeđivala potpunu pokrivenost svih elemenata nastave predviđenih, kako nastavnim programima, tako i potrebama adekvatne profesionalne obuke budućih umjetnika, muzičkih pedagoga i teoretičara. Postojeće zbirke, iako višestruko korisne, uporište  imaju na ravnomjernim ritmovima, uvježbavanju ključeva i neznatnom broju etida sa promjenama metra i tempa, dok je ostala problematika, koja bi morala činiti neizostavni dio nastave ritma ostala po strani i prepuštena rješavanju od slučaja do slučaja. Konkretno, obrada težih zahtjeva poput heteroritmije, heterometrije,  poliritmije i etida bez oznake mjere, zahtjevala je reakciju u smislu sistematizacije i, sasvim logično, vodila ka kreiranju instruktivnog štiva koje će sa pedagoške i metodičke tačke gledišta, studentima pružiti odgovarajuću podršku u savladavanju navedene problematike.

Kategorija: , ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.