U okviru Tempus projekta štampan udžbenik „Dnevnik minule jeseni“

Tempus-Slobomir-P-Univerzitet1

U okviru Tempus projekta štampan udžbenik „Dnevnik minule jeseni“

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 27, 2014

Slobomir P Univerzitet je u okviru svoje izdavačke djelatnosti izdao još jedan udžbenik ogleda iz harmonije, koji nosi naziv „Dnevnok minule jeseni“, autora Svetislava D. Božića. Udžbenik je urađen kao dio TEMPUS projekta InMusWB (Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom) čiji je član i Slobomir P Univerzitet.
“Dnevnik minule jeseni” realizovan je kroz 21 muzički bografski esej, intenzivira dijalog unutrašnjeg i spoljašnjeg kako u kolektivnom, tako i u individualnom osmatranji i nastoji da ta dva stanja drži na visokom energetskom nivou.

Desavanja

There is no upcomming event to display.