TEMPUS PROJEKAT InMusWB: Radni sastanak na Slobomir P Univerzitetu

TEMPUS PROJEKAT InMusWB: Radni sastanak na Slobomir P Univerzitetu

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 29, 2013

Tempus - Slobomir P UniverzitetU okviru TEMPUS PROJEKTA: InMusWB (Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom), na Slobomir P Univerzitetu će se, od 15. do 17.2. održati radni sastanak na kome će, pored predstavnika lokalnog (SPU) menadžment tima ovog projekta učestvovati i: prof. dr Dubravka Jovičić (FMU, Beograd), Ivana Tanackov (FMU, Beograd), Maja Ackar- Zlatarević (UNSA) i Giedre Gabnyte- Bizeviciene (Associate Professor, LMTA).

Cilj sastanka je da se izvrše analize i komparacije postojećih studijskih programa iz oblasti muzičke pedagogije na EU i PC Univerzitetima, te izrada/razvijanje novih studijskih programa u skladu sa definisanim standardima koje treba primjeniti na PC univerzitete.

Sastanak će se održati sa sledećim dnevnim redom:

Srijeda, 15.2.2012.

16.00 – 17.00              Registracija učesnika
17.00 – 18.00              Otvaranje sastanka
Pozdravni govor
Usvajanje dnevnog reda i ciljevi sastanka
19.00                               Koncert

Četvrtak, 16.2.2012.

10.00 – 11.30              Analiza i komparacija trenutnih kurseva / studijskih programa iz oblasti muzičke pedagogije na EU i PC Univerzitetima
11.30 – 12.00                Pauza
12.00 – 14.00              Analiza i komparacija ishoda učenja u okviru studijskih programa iz oblasti muzičke pedagogije na EU i PC Univerzitetima
14.00 – 15.30              Pauza
15.30 – 17.00              Analiza i poređenje kompetencija u okviru studijskih programa iz oblasti muzičke pedagogije na EU i PC Univerzitetima
17.00 – 17.30              Pauza
17.30 – 18.30              Imenovanje nastavnika i studenata za radni paket 2. i radni paket 3.
Diskusija
19.00                              Koncert

Petak, 17.02.2012.

10.00 – 11.30              Postavljanje standarda koje treba primjeniti na PC Univerzitete
11.30 – 12.00              Pauza
12.00 – 14.00             Postavljanje zajedničkih ishoda učenja koje treba primjeniti na PC Univerzitete
14.00 – 15.30             Pauza
15.30 – 17.00             Postavljanje kompetencija koje treba primjeniti na PC Univerzitete
17.00 – 18.00             Diskusija
18.00                             Zatvaranje

Podsjećamo, projekat InMusWB će trajati naredne tri godine, a uloga Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta u ovom projektu sastojaće se iz sledećeg:

- Unapređenje postojećeg studijskog programa Opšta muzičke pedagogije (osnovne i master studije);

- Izrada studije izvodljivosti novog programa doktorskih studija na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju;

- Obuka nastavnika;

- Štampanje i objavljivanje knjiga i priručnika;

- Nabavka opreme za video i fono laboratoriju i video i audio CD/DVD-a;

- Nabavku literature za biblioteku;

- Implementacija revidiranog studijskog programa i upis 10 studenta na osnovne i 5 studenata na master studije;

- Organizovanje gostujućih predavanja;

- Organizovanje seminara i radionica za nastavnike predškolskih ustanova i osnovnih škola, osnovnih muzičkih škola, srednjih muzičkih škola i drugih srednjih škola.

Dodatne informacije o ovom projektu mogu se pronaći na sajtu: http://inmuswb.net/

Kategorija:

Desavanja

There is no upcomming event to display.