Svečana dodjela Uvjerenja o akreditaciji

akreditacija Slobomir P Univerzitet

Svečana dodjela Uvjerenja o akreditaciji

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 11, 2015

Slobomir P Univerzitet je dobio rješenje o akreditaciji, početkom 2015. godine, kojim je potvrđeno da ova visokoškolska ustanova ispunjava standarde za izvođenje nastavnog procesa tj. da su studijski programi u skladu sa standardima, a akreditacija važi u periodu od 2015 – 2020. godine.

U sklopu V Akreditacijskog foruma održanog u Banja Luci, koji organizuje Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Slobomir P Univerzitetu je svečano uručeno Uvjerenje o akreditaciji.
Prema podacima Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske Slobomir P Univerzitet je i dalje najbolje ocijenjena visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj.

Desavanja

There is no upcomming event to display.