Studenti SPU pozvani na Festival pijanizma u Sremskoj Mitrovici

Studenti SPU pozvani na Festival pijanizma u Sremskoj Mitrovici

Autor: Slobomir P Univerzitet

January 22, 2014

Studenti Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta su pozvani da se prijave za učešće na pijanističko takmičenje, koje se održava u Sremskoj Mitrovici.

Četvrti festival pijanizma u Sremskoj Mitrovici se održava od 20. do 23. marta 2014. godine u organizaciji Muzičke škole “Petar Krančević”, a takmičenje će biti organizovano u disciplinama: KLAVIR osnovna škola, KLAVIR srednja škola,  glavni predmet, KLAVIR teoretski odsjek srednje škole, UPOREDNI KLAVIR, vokalno-instrumentalni odsjek srednje škole i KLAVIR studijskih grupa visokoškolskih ustanova (ne kao glavni predmet).

Detaljne informacije možete naći na sajtu škole: http://www.krancevic.com,   fejsbuk stranici:  Festival pijanizma Sremska Mitrovica  https://www.facebook.com/pijanizamsm.

Prijava za studente

Pravilnik za visokoškolske ustanove

Kategorija: ,