Studenti SPU pozvani da učestvuju na Mini olimpijadi iz računovodstva

Racunovodstvo - Slobomir P Univerzitet

Studenti SPU pozvani da učestvuju na Mini olimpijadi iz računovodstva

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 1, 2014

Studenti Slobomir P Univerziteta su pozvani da uzmu učešće na mini olimpijadi „Računovodstvo 2014“, koja će se održati 23. i 24. maja 2014. godine u Banja Luci.

Studentsko takmičenje iz oblasti računovodstva „Računovodstvo 2014“ organizuje Visoka škola Banja Luka College po četvrti put. U početku su učestvovali samo studenti iz BiH i Slovenije,  ali od prošle godine počeli su da se takmiče i  studenti iz zemalja okruženja, te je ovo takmičenje  preraslo u regionalnu „Mini računovodstvenu olimpijadu“. Na trećoj Olimpijadi je učestvovalo 19 ekipa iz 11 gradova bivše Jugoslavije. Ideja organizatora je da se ovim takmičenjem afirmiše znanje iz oblasti računovodstva, nagrade i promovišu najbolji studenti, a da se nastavni predmeti iz ove oblasti učine atraktivnijim i zanimljivijim.

Svaka visoka škola  ili fakultet prijavljuje najviše dva tima po tri člana na formularu koji se nalazi na sajtu takmičenja. Predprijavu, odnosno prijavu institucije, potrebno je poslati najkasnije do 20. aprila 2014. godine. Potvrdu o učešću na Mini olimpijadi „Računovodstvo 2014“, sa imenima članova ekipa i profesorima – mentorima, dostaviti najkasnije do 9. maja 2014. godine.

Takmičarski test je pismeni, u elektronskoj formi, sadrži 50 pitanja, a radi se 60 minuta. Testovi će biti prevedeni na engleski jezik, a organizator će obezbijediti i dežurstvo prevodilaca na makedonski i slovenački jezik.

Svaki student iz ekipe radi za sebe pismeni dio. Student koji osvoji najveći broj bodova na pismenom radu postaje pojedinačni pobjednik Olimpijade. Sabiranjem bodova sva tri člana ekipe dobija se ekipni pobjednik.  U slučaju da više ekipa osvoji isti broj bodova, ekipe će imati dodatih pet pitanja, a isto pravilo važi i za pojedinačnu konkurenciju. Dodatna pitanja će  sastaviti posebna Komisije koju će sačinjavati profesori čije ekipe ne dobijaju dodatna pitanja.

OBLASTI:

  • Osnovni računovodstveni pojmovi
  • MRS i MSFI standardi
  • Knjiženja – nabavka, osnovna sredstva, zalihe prihodi, rashodi i PDV.
  • Finansijski izvještaji

Kotizacije za učesnike olimpijade se ne plaća. Troškove smještaja i ishrane tokom boravka učesnika u Banja Luci snosi organizator.

Detaljne informacije o mini olimpijadi „Računovodstvo 2014“, prijave ekipa i program možete pronaći u pratećem materijalu takmičenja na web sajtu Banja Luka College-a www.racunovodstvo.blc.edu.ba.

Za sva dodatna pitanja, studenti Slobomir P Univerziteta se mogu obratiti asistentkinji Ružici Stojanović putem telefona 055 231 169 ili putem maila bircakovicruzica@hotmail.com .

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.