SPORAZUMI I PARTNERSTVA

SPORAZUMI I PARTNERSTVA

Slobomir P Univerzitet je tokom svog postojanja uspostavio veliki broj partnerstava sa uglednim privrednim i obrazovnim institucijama u zemlji i okruženju. U nastavku možete pogledati ko su neki od prijatelja ovog Univerziteta.

٭        Slobomir P Univerzitet potpisnik Deklaracije o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta i Ministarstva nauke i tehnologije

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske

٭        Partnerstvo Slobomir P Univerziteta sa Northern Illinois University

٭        Sporazum o saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine

٭        Potpisana Povelja o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima u RS

٭        Sporazum o saradnji Slobomir P Univerziteta i Saveza opština i gradova Republike Srpske

          ٭        Sporazum o saradnji sa Gimnazijom Filip Višnjić iz Bijeljine

          ٭        Sporazum o saradnji sa kompanijom Ernst & Young, d.o.o. Sarajevo

٭        Sporazum o saradnji sa „Advantis broker“ a. d. Banja Luka

٭        Slobomir P Univerzitet je dio TEMPUS projekta

٭        Saradnja sa “Međunarodnim rukometnim TV turnirom šampiona – Doboj 2012″

٭        Saradnja sa kompanijama porodice Pavlović (Kompanija „Slobomir“, „Pavlović International Bank“, a.d, „Žitopromet“ a.d. Bijeljina, Drina River Bridge Corporation i „Grafam“ a.d. Brčko)

٭      Sporazum o saradnji sa školom stranih jezika SEAL

٭       Sporazum o saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske

٭       Sporazum o saradnji sa Agencijom za mala i srednja preduzeća

٭        Sporazum o saradnji sa Beogradskom poslovnom školom

٭        Sporazum o saradnji sa City Unity College-om iz Atine

٭        Sporazum o saradnji sa Veleučilištem iz Slavonskog Broda

          ٭        Sporazum o saradnji sa Veleučilištem iz Gospića

٭        Sporazum o saradnji sa Međunarodnim sveučilištem Libertas iz Zagreba

          ٭        Sporazum o saradnji sa Spiru Haret University iz Rumunije

Sporazumi koji su potpisani u okviru ERASMUS + projekta

         ٭        Sporazum o saradnji sa AGORA University of Oradea

          ٭        Sporazum o saradnji sa Azerbaijan State University of Economics 

         ٭        Sporazum o saradnji sa Bussines School PAR Rijeka

         ٭        Sporazum o saradnji sa College of Slavonski Brod Veleučilište u Slavonskom Brodu

         ٭        Sporazum o saradnji sa European Faculty of Law Slovenia, Nova Gorica

          ٭        Sporazum o saradnji sa Faculty of Commercial and Bussines Sciences Mateja Škornik

          ٭        Sporazum o saradnji sa AGORA University of Oradea

          ٭        Sporazum o saradnji sa Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto Slovenia

          ٭        Sporazum o saradnji sa Mus Alparslan University

          ٭        Sporazum o saradnji sa University College of Management and Design Aspira

          ٭        Sporazum o saradnji sa Visoka sola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto, Slovenia

 

 

 

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

NEDAVNO POTPISANI SPORAZUMI I PARTNERSTVA

veleuciliste1

Saradnja sa Veleučilištem Nikola Tesla iz Gospića

By: Slobomir P Univerzitet

November 25, 2014

0 Comments

Slobomir P Univerzitet je 21. novembra 2014. godine potpisao sporazum o saradnji sa Veleučilištem Nikola Tesla u Gospiću. Na sastanku je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nasta... More...

Potpisan sporazum o saradnji sa Veleučilištem u Slavonskom Brodu

By: Slobomir P Univerzitet

September 16, 2014

0 Comments

Slobomir P Univerzitet je 16. septembra 2014. godine potpisao sporazum o saradnji sa Veleučilištem u Slavonskom Brodu. Na sastanku je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim... More...

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA CITY UNITY COLLEGE-om iz ATINE

By: Slobomir P Univerzitet

July 14, 2014

0 Comments

Slobomir P Univerzitet je 30. juna 2014. godine potpisao Sporazum o saradnji sa City Unity College-om iz Atine. Riječ je o ogranku američkog akreditovanog Univerziteta Sijetl iz Sijetla (City University of Seattle) koji n... More...

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA UDRUŽENJEM MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE

By: Slobomir P Univerzitet

July 10, 2014

0 Comments

Predstavnici Slobomir P Univerziteta suu srijedu, 9. jula 2014. godine, u prostorijama Univerziteta u Slobomiru, potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji ove dvije institucije.

... More...

SPU potpisao Sporazum o saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća

By: Slobomir P Univerzitet

June 19, 2014

0 Comments

Slobomir P Univerzitet obavještava sve studente, profesore i nenastavno osoblje da je u petak, 20. juna 2014. godine, u 10h, u prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske,  po... More...

Desavanja

There is no upcomming event to display.