SPORAZUMI I PARTNERSTVA

SPORAZUMI I PARTNERSTVA

Slobomir P Univerzitet je tokom svog postojanja uspostavio veliki broj partnerstava sa uglednim privrednim i obrazovnim institucijama u zemlji i okruženju. U nastavku možete pogledati ko su neki od prijatelja ovog Univerziteta.

٭        Slobomir P Univerzitet potpisnik Deklaracije o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta i Ministarstva nauke i tehnologije

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske

٭        Partnerstvo Slobomir P Univerziteta sa Northern Illinois University

٭        Sporazum o saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine

٭        Potpisana Povelja o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima u RS

٭        Sporazum o saradnji Slobomir P Univerziteta i Saveza opština i gradova Republike Srpske

          ٭        Sporazum o saradnji sa Gimnazijom Filip Višnjić iz Bijeljine

          ٭        Sporazum o saradnji sa kompanijom Ernst & Young, d.o.o. Sarajevo

٭        Sporazum o saradnji sa „Advantis broker“ a. d. Banja Luka

٭        Slobomir P Univerzitet je dio TEMPUS projekta

٭        Saradnja sa “Međunarodnim rukometnim TV turnirom šampiona – Doboj 2012″

٭        Saradnja sa kompanijama porodice Pavlović (Kompanija „Slobomir“, „Pavlović International Bank“, a.d, „Žitopromet“ a.d. Bijeljina, Drina River Bridge Corporation i „Grafam“ a.d. Brčko)

٭      Sporazum o saradnji sa školom stranih jezika SEAL

٭       Sporazum o saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske

٭       Sporazum o saradnji sa Agencijom za mala i srednja preduzeća

٭        Sporazum o saradnji sa Beogradskom poslovnom školom

٭        Sporazum o saradnji sa City Unity College-om iz Atine

٭        Sporazum o saradnji sa Veleučilištem iz Slavonskog Broda

          ٭        Sporazum o saradnji sa Veleučilištem iz Gospića

٭        Sporazum o saradnji sa Međunarodnim sveučilištem Libertas iz Zagreba

          ٭        Sporazum o saradnji sa Spiru Haret University iz Rumunije

Sporazumi koji su potpisani u okviru ERASMUS + projekta

         ٭        Sporazum o saradnji sa AGORA University of Oradea

          ٭        Sporazum o saradnji sa Azerbaijan State University of Economics 

         ٭        Sporazum o saradnji sa Bussines School PAR Rijeka

         ٭        Sporazum o saradnji sa College of Slavonski Brod Veleučilište u Slavonskom Brodu

         ٭        Sporazum o saradnji sa European Faculty of Law Slovenia, Nova Gorica

          ٭        Sporazum o saradnji sa Faculty of Commercial and Bussines Sciences Mateja Škornik

          ٭        Sporazum o saradnji sa AGORA University of Oradea

          ٭        Sporazum o saradnji sa Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto Slovenia

          ٭        Sporazum o saradnji sa Mus Alparslan University

          ٭        Sporazum o saradnji sa University College of Management and Design Aspira

          ٭        Sporazum o saradnji sa Visoka sola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto, Slovenia

 

 

 

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

NEDAVNO POTPISANI SPORAZUMI I PARTNERSTVA

cooperation

Slobomir P Univerzitet potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom Hasan Kalyoncu iz Turske

By: Slobomir P Univerzitet

February 25, 2015

0 Comments

Slobomir P Univerzitet je 23. februara 2015. godine potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom Hasan Kalyoncu iz Gazantepa u Turskoj. Ovim sporazumom je dogovorena akademska saradnja između ove dvije ... More...

Erasmus+ program – saradnja sa Visokom školom za menadžment i dizajn ASPIRA iz Splita

By: Slobomir P Univerzitet

February 9, 2015

0 Comments

Slobomir P Univerzitet je u okviru ERASMUS + projekta potpisao sporazum o saradnji sa Visokom školom za menadžment i dizajn ASPIRA iz Splita. U području obrazovanja i osposobljavanja, inicijativa Erasmus poznata je po p... More...

Erasmus + – saradnja sa Veleučilištem iz Vukovara

By: Slobomir P Univerzitet

February 6, 2015

0 Comments

Slobomir P Univerzitet je 16. januara 2015. godine potpisao sporazum o saradnji sa Veleučilištem „Lavoslav Ružička" iz Vukovara. Na sastanku je dogovorena akademska saradnja između ove d... More...

Erasmus+ program – saradnja sa Veleučilištem u Slavonskom Brodu

By: Slobomir P Univerzitet

February 2, 2015

0 Comments

Slobomir P Univerzitet je u okviru ERASMUS + projekta potpisao sporazum o saradnji sa Veleučilištem u Slavonskom Brodu. U području obrazovanja i osposobljavanja, inicijativa Erasmus poznata je po prilikama za učenje u ... More...

Slobomir P Univerzitet – akreditovan Univerzitet sa najvišim ocjenama

By: Slobomir P Univerzitet

February 2, 2015

0 Comments

 Slobomir P Univerzitet je tokom 2013. godine započeo proces akreditacije svojih  More...

Desavanja

There is no upcomming event to display.