SPU učestvuje u obilježavanju “Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u”

Slider 02

SPU učestvuje u obilježavanju “Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u”

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 23, 2013

Slobomir P Univerzitet će i ove godine, po treći put, podržati akciju „Međunarodni dan djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT)”. Ova akcija je organizovana na inicijativu i u organizaciji Gender centra Vlade Republike Srpske i Agencije za informaciono društvo Republike Srpske.

Slobomir P Univerzitet će ovim povodom, u periodu od 22. do 26. aprila 2013. godine organizovati „Dane otvorenih vrata” u kampusima u Slobomiru i Doboju.

Doboj:

-22.4.2013. godine u 13h – Predavanje prof. Verice Vasiljević na temu „Žene u   informacionim tehnologijama“; Predstavljanje uspješnih asistenata i studenata Fakulteta za Informacione tehnologije SPU ženskog pola;

-Od 22. do 26.4.2013. godine od 9h do 16h – „Dani otvorenih vrata“ na Fakultetu za informacione tehnologije

Slobomir:

-23.4.2013. godine u 11h – Predavanje prof. Verice Vasiljević na temu „Žene u informacionim tehnologijama“; Predstavljanje uspješnih asistenata i studenata Fakulteta za Informacione tehnologije SPU ženskog pola;

-Od 23. do 26.4.2013. godine od 9h do 16h – „Dani otvorenih vrata“ na Fakultetu za informacione tehnologije

Nakon predavanja će, za prisutne djevojčice, biti organizovan kviz, iz oblasti informacionih tehnologija, a djevojčica sa najboljim reziltatom će biti proglašena za „Naj djevojčicu 2013“.

Resenje o ispunjenosti uslova Slobomir - Slobomir P Univerzitet Resenje o ispunjenosti uslova Doboj - Slobomir P Univerzitet Dozvola za rad SPU - Slobomir - Slobomir P Univerzitet„Međunarodni dan djevojčica u IKT-u“ je uspostavljen na nivou Ujedinjenih nacija i obilježava se svake godine poslednjeg četvrtka u aprilu mjesecu (ove godine taj dan je 25. april). Na ovaj dan širom svijeta se organizuju razne promotivne akcije, događaji, dani otvorenih vrata za školsku djecu i omladinu u institucijama, ustanovama, kompanijama i fakultetima u oblasti IKT-a. Cilj obilježavanja je promovisanje rodne ravnopravnosti u oblasti IKT-a, osnaživanje žena i djevojaka putem IKT-a, povećanje interesa, pristupa i njihovog učešća za profesije u oblasti IKT-a, kako bi se demistifikovala zanimanja iz oblasti IKT- kao “tipično muška”.

Kategorija:

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti