Slobomir P Univerzitet u saradnji sa Republičkim Pedagoškim Zavodom Republike Srpske organizuje seminare za nastavnike

Slobomir P Univerzitet u saradnji sa Republičkim Pedagoškim Zavodom Republike Srpske organizuje seminare za nastavnike

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 29, 2013

Tempus - Slobomir P UniverzitetU okviru implementacije TEMPUS PROJEKTA: InMusWB (Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom), Slobomir P Univerzitet je dobio saglasnost Republičkog Pedagoškog Zavoda Republike Srpske za organizovanje seminara u svrhu stručnog usavr šavanja nastavnika u osnovnim i srednjim muzičkim školama u Republici Srpskoj, tzv. kurseva cjeloživotnog učenja (LLL courses).

Seminari predviđeni ovim projektom su na sljedeće teme:

- „Primjena umjetničke literature u nastavi solfeđa“

- „Solfeđo – razvoj tehnike pjevanja sa lista u srednjoj školi“

- „Nastava solfeđa: klavirska pratnja i razvoj harmonskog sluha“

- „Strukturiranje testova za nastavu predmeta Muzička kultura u osnovnoj školi“

- „Klavir – od učionice do scene“

- „Značaj početnih navika u procesu pijanističkog razvoja“

- „Klavirska muzika ruskih romantičara“

- „Harmonija na klaviru“

- „Rad sa ansamblima I“

- „Violina – od učionice do scene“

- „Harmonika – izbor literature za takmičenja i koncertne nastupe“

Početak održavanja pomenutih seminara je planiran za oktobar 2013. godine, a sve dodatne informacije o terminima održavanja seminara će biti blagovremeno istaknute na sajtu i oglasnim tablama Slobomir P Univerziteta.

Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za izvođenje pomenutih seminara možete preuzeti OVDJE.

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.