SPU pozvan da učestvuje na Konferenciji “Informacijska pismenost na Zapadnom Balkanu”

konference

SPU pozvan da učestvuje na Konferenciji “Informacijska pismenost na Zapadnom Balkanu”

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 7, 2014

Slobomir P Univerzitet je od strane Kantonalne i univerzitetske biblioteke iz Bihaća dobio poziv za učešće na XI međunarodnoj konferenciji bibliotekara, koja se održava od 11.-14. juna 2014. godine. Glavna tema konferencije je: “Prihvatanje neprestanih promjena: Informacijska pismenost i cjeloživotno učenje u digitalnom dobu.”

Ovogodišnja konferencija se organizuje u saradnji sa Institutom za tehnologiju iz Limerika (R. Irska) i Univerzitetom u Bihaću. Svi zainteresovani mogu svoje radove dostaviti do 16. maja 2014. godine, a aktuelne teme su:

- Informacijska pismenost u modernom svijet
- Bibliotekari kao podrška procesu cjeloživotnog učenja
- Mediji i informacijska pismenost – teoretski pristupi (standardi, procjena, saradnja, itd.)
- Novi aspekti obrazovanja/strateško planiranje, politika, i propagiranje informacijske pismenosti u digitalnoj eri

Na stranici: http://conference.bibliotekabihac.com/index_ba.php možete pronaći više informacija o Konferenciji.