Slobomir P Univerzitet potpisao sporazum o saradnji sa Visokom poslovnom školom PAR iz Rijeke

opatija 3

Slobomir P Univerzitet potpisao sporazum o saradnji sa Visokom poslovnom školom PAR iz Rijeke

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 13, 2015

Slobomir P Univerzitet je 13. marta 2015. godine na svečanom otvaranju konferencije PILC 2015: Liderstvo promjena – ključ uspješnog rasta, u Opatiji, potpisao sporazum o saradnji sa Visokom poslovnom školom PAR iz Rijeke.

Ovim sporazumom je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada, kao i zajednički rad na unapređivanju nastavnog procesa.

Potpisnici ovog sporazuma su dekanica Viosko poslovne škole PAR iz Rijeke, dr. sc. Gordana Nikolić i v.d. rektora Slobomir P Univerziteta, prof. dr Mile Vasić.

 

Desavanja

There is no upcomming event to display.