Slobomir P Univerzitet potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom Hasan Kalyoncu iz Turske

cooperation

Slobomir P Univerzitet potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom Hasan Kalyoncu iz Turske

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 25, 2015

Slobomir P Univerzitet je 23. februara 2015. godine potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom Hasan Kalyoncu iz Gazantepa u Turskoj. Ovim sporazumom je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada, kao i zajednički rad na unapređivanju nastavnog procesa.

Potpisnici ovog sporazuma su rektor Univerziteta Hasan Kalyoncu, prof. dr Tamer Yilmaz i v.d. rektora Slobomir P Univerziteta, prof. dr Mile Vasić.

Desavanja

There is no upcomming event to display.