Slobomir P Univerzitet potpisao sporazum o saradnji sa Richard Wagner Konservatorium

Slobomir P Univerzitet potpisao sporazum o saradnji sa Richard Wagner Konservatorium

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 28, 2016

Slobomir P Univerzitet je 25. juna 2016. godine potpisao sporazum o saradnji sa Richard Wagner Konservatorium, iz Beča. Ovim sporazumom je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada, kao i razmjena iskustava u oblasti muzike, muzičke umjetnosti, razmjenu materijala, specijalizovane literature i ostali vidovi saradnje propisani sporazumom.

Potpisnici ovog sporazuma su profesor Igor Petruševski, direktor prof. dr. Mirza Kapetanović i osnivač Slobodan Pavlović i dekan Aleksandra Radosavljević.

 


aahqdefault