Slobomir P Univerzitet organizuje besplatne kurseve za nastavnike muzičkih škola

Seminari za nastavnike muzickih skola - Slobomir P Univerzitet

Slobomir P Univerzitet organizuje besplatne kurseve za nastavnike muzičkih škola

Autor: Slobomir P Univerzitet

January 29, 2014

Slobomir P Univerzitet poziva sve zainteresovane profesore i nastavnike muzičkih škola da uzmu učešće na besplatnim Kursevima koji se organizuju u Slobomiru, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, RS, u periodu od 1. marta do 30. maja 2014. godine.

Kursevi će biti organizovani po sledećem rasporedu:

- 4. mart 2014. god. – u 10h – „Harmonija na klaviru“, predavač prof. mr Svetisalav Božić. Obuka profesora teorijskih predmeta u srednjim muzičkim školama za rad praktične primjene harmonije na klaviru.

- 10. mart 2014. god. – u 11h – „Harmonska pratnja i razvoj harmonskog sluha“, predavači prof. dr Ivana Drobni i mr Tatjana Drobni. Osposobljavanje pedagoga za osmišljavanje i uspješnu realizaciju klavirske pratnje u nastavi solfeđa. Tumačenje vidova klavirske pratnje počev od postavljanja harmonskih osnova na početku muzičkog obrazovanja, do kraja srednje škole. Predstavljanje elementarnih principa čitanja s lista. Davanje smjernica koje će voditi razvoju vještine čitanja i istovremenog pjevanja i sviranja notnog teksta. Razvijanje vještine improvizovanja klavirske pratnje uz očuvanje harmonske logike izvornog teksta.

- 15. mart 2014. god. – u 10h – „Značaj početnih navika u procesu pijanističkog razvoja“, predavač mr Aleksandra Radosavljević. Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta  nastave klavira,  kako u osnovnoj muzičkoj, tako i u srednjoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva  s obzirom na identifikovane potrebe i namjere u razvoju  osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema. Cilj seminara je i omogućiti stručno napredovanje nastavnika i ukazati  na značaj početnih navika u procesu pijanističkog  razvoja.

- 29. mart 2014. god. - u 10h – „Od učionice do scene“, predavač mr Aleksandra Radosavljević. Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave klavira u srednjim muzičkim školama i razmjena pedagoškog iskustva. Fokus ovog seminara je na pripremi učenika za javne nastupe i predstojeća takmičenja. Ideja je da nastavnici unaprede svoj rad sa učenicima kroz javne časove sa eminentnim predavačima.

- 28. april 2014. god. – u 11h – „Razvoj tehnike pjevanja sa lista u srednjoj školi“, predavač prof. dr Ivana Drobni. Obuka profesora solfeđa u srednjim muzičkim školama za rad na razvoju vještine pjevanja sa lista.

- 9. maj 2014. god. – u 11h – „Klavirska muzika ruskih romantičara“, predavač prof. mr Jokuthon Mihaijlović. Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta  nastave klavira u srednjoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. S obzirom na identifikovane potrebe i namjere u razvoju  osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema,  cilj seminara je i omogućiti stručno napredovanje nastavnika.

- 16. maj 2014. god. – u 10h – „Primjena umjetničke literature u nastavi solfeđa“, predavač mr Sandra Ivanović. Cilj seminara jeste unapređenje nastave kako u osnovnoj, tako i u srednjoj muzičkoj školi na nastavnom predmetu solfeđo.

- 23. maj 2014. god. – u 12h – „Od učionice do scene“, predavač mr Vladimir Marković. Cilj seminara  jeste poboljšanje kvaliteta nastave violine, kako u srednjoj muzičkoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. Fokus ovog seminara je na pripremi učenika za javne nastupe i predstojeća takmičenja. Ideja je da nastavnici unaprijede svoj rad sa učenicima kroz javne časove sa eminentnim predavačima.

- 30. maj 2014. god. – u 10h, „Odabir repertoara za koncerte i takmičenja“, predavač prof. mr Vojin Vasović. Obuka nastavnika harmonike  u srednjim i osnovnim muzičkim školama za što efikasniji odabir repertoara učenika na takmičenjima i koncertnim nastupima. Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave harmonike, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj muzičkoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. Fokus ovog seminara bi bio priprema učenika za javne nastupe i predstojeća takmičenja. Ideja je da nastavnici unaprijede svoj rad sa učenicima kroz javne časove sa eminentnim predavačima.

Svi seminari su licencirani od strane Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Saglasnost za izvođenje pomenutih seminara možete pogledati OVDE. Organizator je Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta  iz  Bijeljine u okviru TEMPUS projekta InMusWB.

Prijave slati najkasnije sedam dana prije termina odžavanja željenog seminara i to:

- elektronskim putem (putem e-maila) na sledeću e-mail adresu: kursevi@spu.ba
- poštom (štampana verzija popunjene prijave) na adresu: Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Prijava za LL kurseve“
- putem telefona 055 231 135

 

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti