Slobomir P Univerzitet – akreditovan Univerzitet sa najvišim ocjenama

uvjerenje o akreditaciji

Slobomir P Univerzitet – akreditovan Univerzitet sa najvišim ocjenama

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 2, 2015

 Slobomir P Univerzitet je tokom 2013. godine započeo proces akreditacije svojih studijskih programa. Akreditaciju Slobomir P Univerziteta izvršila je komisija za eksternu evaluaciju koju je imenovala Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Pripreme za proces eksterne evaluacije, dolazak i rad komisije su dugo trajale, a u njima su učestvovali studenti i zaposleni na Univerzitetu i poslovni prijatelji Univerziteta.

Nakon uspješno okončanog procesa, Slobomir P Univerzitet je dobio rješenje o akreditaciji kojim je potvrđeno da ova visokoškolska ustanova ispunjava standarde za izvođenje nastavnog procesa tj. da su studijski programi u skladu sa standardima, a akreditacija važi u periodu od 2015-2020 godine. 

Izuzetno dobre i visoke ocjene u pogledu svih kriterijuma koji su vrednovani, predstavljaju potvrdu kvaliteta dosadašnjeg rada Univerziteta. Ukoliko uporedimo ocjene Slobomir P Univerziteta sa ocjenama drugih akreditovanih ustanova u Republici Srpskoj (kako državnih tako i privatnih), jasno se može vidjeti da su ocjene Slobomir P Univerziteta znatno bolje od ostalih.

Spisak akreditovanih visoko_kolskih ustanova i ocjene po  kriterijima ocjenjivanja

Spisak akreditovanih visokoškolskih ustanova (ocjene po postavljenim kriterijumima), u Republici Srpskoj možete vidjeti na sajtu Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske http://www.heaars.com/ , a rješenje o akreditaciji Slobomir  P Univerziteta možete preuzeti OVDJE.

Desavanja

There is no upcomming event to display.