SIMC -R E P E R T O A R-

SIMC plakat 20171

SIMC -R E P E R T O A R-

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 17, 2017

SLOBOMIR  MEĐUNARODNO  MUZIČKO  TAKMIČENJE

R E P E R T O A R

 

 

DISCIPLINA:  KLAVIR  SOLO

 

 

 

PRETKATEGORIJA

( rođeni 2008. i mlađi)

 

PROGRAM ( do 5 minuta);

 

Dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru;

I

KATEGORIJA

(rođeni 2006. i mlađi)

PROGRAM (do 7 minuta):

Dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru;

II

KATEGORIJA

(rođeni 2004. i mlađi)

PROGRAM (do 10 minuta):

a)     jedan stav sonatine ili sonate ili varijacije;

b) dvije ili više kompozicija  različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

III   KATEGORIJA

(rođeni 2002. i mlađi)

PROGRAM (do 13 minuta):

a) jedan stav sonatine ili sonate ili varijacije;

b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

 

IV   KATEGORIJA

(rođeni 2000. i mlađi)

PROGRAM (do 17 minuta):

a)   jedan stav sonate ili  varijacije;

b)   dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

V   KATEGORIJA

(rođeni 1998. i mlađi)

PROGRAM (do 20 minuta):

a)   jedan stav sonate ili  varijacije;

b)   dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

VI   KATEGORIJA

(studenti I i II godine studija)

 

PROGRAM:

 

I ETAPA (do 20 minuta):

 

a) jedna virtuozna etida

b)  program po slobodnom izboru Kandidata

II  ETAPA (do 20 minuta):

a)   program je po slobodnom izboru Kandidata

VII  KATEGORIJA

( Studenti III, IV  i V godine studija)

PROGRAM:

 

I  ETAPA  (20 minuta);

a) jedna virtuozna etida

b)  program po slobodnom izboru

II  ETAPA (do 25 minuta):

b)   program je po slobodnom izboru Kandidata

VIII  KATEGORIJA

( Slobodna kategorija do 35 godina starosti)

PROGRAM:

 

I  ETAPA  (25 minuta);

a) jedna virtuozna etida

b)  program po slobodnom izboru Kandidata

II  ETAPA (do 25 minuta):

c)  program je po slobodnom izboru Kandidata

DISCIPLINA: KLAVIRSKI  DUO

(klavir u 4 ruke, 2 klavira, kombinacija)

KATEGORIJA  A

(rođeni 2005. i mlađi)

PROGRAM (do 7 minuta):

Dvije ili više kompozicija različitih autora;

 

 

KATEGORIJA  B

(rođeni 2002. i mlađi)

 

PROGRAM (do 10 minuta):

 

Dvije ili više kompozicija različitih autora;

 

 

 

 

 

KATEGORIJA  C

(rođeni 2000. i mlađi)

PROGRAM (do12 minuta):

-       dvije ili više kompozicija različitih autora

KATEGORIJA  D

(rođeni 1998. i mlađi)

PROGRAM (do15 minuta):

-       dvije ili više kompozicija različitih autora

 

KATEGORIJA  E

(Studenti I i II godine studija)

 

PROGRAM (do 20 minuta):

-       program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

KATEGORIJA  F

(Studenti III, IV  i V godine studija)

PROGRAM (do 25 minuta):

-       program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

KATEGORIJA  G

(Slobodna kategorija do 35 godina starosti)

PROGRAM (do 30 minuta):

-       program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

-       Napomene za Klavirski duo:     
U svim kategorijama program se može izvoditi iz nota

Kategorija: ,