SIMC 2017

logosimcgotovo

SIMC 2017

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 21, 2017

PROPOZICIJE

1. Organizator takmičenja je Slobomir P Univerzitet u Slobomiru, Bijeljina;
2. Takmičenje se održava na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta u Slobomiru, Bijeljina od 11. do 14. maja 2017. godine;
3. Takmičenje se odvija u disciplinama KLAVIR SOLO, i KLAVIRSKI DUO po kategorijama prema godištima ;
4. Takmičenje je javno;
5. Pravo učešća na takmičenju imaju pijanisti svih nacionalnosti;
6. U disciplini KLAVIRSKI DUO Kategorija se određuje prema godištu starijeg kandidata;
7. Prijave za takmičenje mogu se poslati na dva načina :
• elektronskim putem (putem e-maila) do 24. aprila 2017. godine na sledeću e-mail adresu: simcslobomir@gmail.com
• poštom (štampana verzija popunjene i overene prijave) na adresu:
Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina
Krajnji rok za slanje prijava je 24.04.2017. godine. Datum na poštanskoj pošiljci je dokaz o vremenu slanja prijave. Uz prijavu, poštom treba poslati i kopiju dokumenta koji dokazuje starost kandidata.
8. Dokumenta potrebna za prijavljivanje su sledeća:
• Prijavni list sa tačnim nazivima kompozicija i trajanjem (Prijavni list se nalazi na web sajtu Takmičenja : www.simc.spu.ba ;
• Skeniran dokument o identitetu i godištu kandidata (rodni list, lična karta, pasoš)
• Skeniran dokument o uplaćenoj Kotizaciji
Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti i pre početka takmičenja.
9. Prijavljeni program se izvodi u celini ;
10. Eventualne izmene programa moguće su zaključno sa 24.04.2017. godine ;
11. Program se izvodi NAPAMET u disciplini KLAVIR SOLO;
12. Kotizacije za Takmičenje su sledeće :
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – Pretkategorija,I, II i III kat. 30 EUR
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – IV i V Kategorija 40 EUR
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – VI, VII i VIII Kategorija 50 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – A i B Kategorija 40 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – C i D Kategorija 50 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – E , F i G Kategorija 60 EUR
Kotizacije će se uplaćivati u računovodstvu Slobomir P Univerziteta nakon registracije učesnika na dan početka takmičenja.

Molimo učesnike takmičenja da na vrijeme pripreme konvertibilne marke za uplatu kotizacije.

Konverziju novca možete izvršiti u Pavlović banci u Slobomiru, koja je otvorena svakog radnog dana od 08:00 do 16:00.

VAŽNA NAPOMENA: Ne zaboravite da prilikom uplate navedete ime kandidata !!!
14. Uplaćena Kotizacija ne može se vratiti pod bilo kojim okolnostima;
15. Organizator će obezbediti Pozivno pismo za takmičare kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Srpsku. S tim u vezi, MOLIMO kandidate iz inostranstva da kontaktiraju Ambasadu Bosne i Hercegovine u svojoj zemlji radi pribavljanja potrebnih dokumenata;
16. Kandidate ce ocenjivati ŽIRI sastavljen od uglednih pijanista i pedagoga;
17. ŽIRI je nezavisan i ocenjuje poenima svakog kandidata neposredno posle završenog sviranja ;
18. Kandidati su dužni da u prijavi navedu ime profesora. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocenjivanja kandidata.
19. Odluke ŽIRIJA su konačne;
20. Nagrade na Takmičenju su:
• I nagrada – od 90 do 100 bodova;
• II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
• III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
• POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
• DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova
21. Broj nagrada nije ograničen;
22. Naslov Laureat „Slobomir međunarodnog muzičkog takmičenja“ može biti dodjeljan jednom takmičaru iz I, II i III kategorija (Osnovna škola) i jednom takmičaru iz IV, V, VI, VII i VIII kategorije (srednja škola i muzičke akademije). Laureat može postati isključivo prvonagrađeni takmičar.
23. Kategorije VI i VIII i VIII su eliminatorne. Broj kandidata koji mogu da učestvuju u II etapi nije ograničen;
24. Radom žirija rukovodi direktor takmičenja. Odluka žirija je neopoziva;
25. Pedagozima čiji učenici/studenti osvoje prvu nagradu organizator dodeljuje počasne diplome.
26. Svi nagradjeni takmičari učestvuju u koncertima nagradjenih;
27. Ceo tok takmičenja kao i Koncerte nagrađenih snimiće Radio i TV Slobomir bez prava na nadoknadu;
28. Troškove puta i boravka snose kandidati. Za sve informacije u vezi takmičenja, rezervacije hotela i sl. možete kontaktirati organizatora takmičenja;
29. Organizator takmičenja će obezbediti mogućnosti vežbanja na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta i u Muzičkoj školi “ Stevan Stojanović Mokranjac” u Bijeljini;

 

PRIJAVNI LIST MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

PROPOZICIJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

REPERTOAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

SIMC APPLICATION DOWNLOAD.

 

SIMC  REPERTOIRE DOWNLOAD.

 

SIMC RULES OF THE COMPETITION DOWNLOAD.

KLAVIRSKI DUO ŽIRI

Jokuthon Mihajlović, Srbija

Biljana Jašić Radovanović, BiH

Tea Dimitrijević, Srbija

Aleksandra Radosavljevic, BiH

Neven Šobajić, Srbija

KLAVIR SOLO ( pretkategorija, I, II i III kategorija) ŽIRI

Aida Gavrilova, Španija

Olga Borzenko, Srbija

Neven Šobajić, Srbija

Zrinka Andrejaš, BiH

Irena Mijušković, Crna Gora

KLAVIR SOLO ( IV, V, VI, VII i VIII kategorija) ŽIRI

Jokuthon Mihajlović, Srbija

Aleksandra Romanić, Njemačka

Dubravka Jovičić, Srbija

Đorđe Stanetti, Hrvatska

Aleksandra Radosavljević, BiH

PIANO DUO JURY:

•    Jokuthon Mihajlović, Serbia
•    Biljana Jašić Radovanović, Bosnia and Herzegovina
•    Tea Dimitrijević, Serbia
•    Aleksandra Radosavljevic, Bosnia and Herzegovina
•    Neven Šobajić, Serbia

PIANO SOLO ( pre-category, Ist, IInd and IIIrd category) JURY:

•    Aida Gavrilova, Spain
•    Olga Borzenko, Serbia
•    Neven Šobajić, Serbia
•    Zrinka Andrejaš, Bosnia and Herzegovina
•    Irena Mijušković, Montenegro

PIANO SOLO ( IVth, Vth, VIth, VIIth and VIIIth category) JURY:

•    Jokuthon Mihajlović, Serbia
•    Aleksandra Romanić, Germany
•    Dubravka Jovičić, Serbia
•    Đorđe Stanetti, Croatia
•    Aleksandra Radosavljević, Bosnia and Herzegovina

SIMC MAJSTORSKE RADIONICE I STRUČNA PREDAVANJA

Poštovani,

 

Pozivamo Vas na MAJSTORSKE RADIONICE i STRUČNA PREDAVANJA koji su organizovani u okviru V SLOBOMIR INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

u periodu od 11. – 14. maja 2017, koji će se održati u prostorijama Slobomir P Univerziteta.

 

MAJSTORSKE RADIONICE

 • Aleksandra Romanić, Njemačka
 • Dubravka Jovičić, Srbija
 • Đorđe Stanetti, Hrvatska
 • Zoran Imširović, Njemačka
 • Neven Šobajić, Srbija

 

STRUČNA PREDAVANJA

 • Aida Gavrilova,Španija

Postanite pravi virtuoz pedagog“

 • Dragan Šobajić, Srbija

“Karakteristike i značaj psihotehničke škole”

i promocija knjige “Psihotehničke škole pijanizma”

 

         

Kotizacija za aktivno učešće u okviru majstorskih radionica iznosi 20 eura.

Kotizacija za pasivno učešće na majstorskim radionicama i učešće na stručnim predavanjima iznosi 10 eura.

Uplatu možete izvršiti u računovodstvu Slobomir P Univerziteta sa naznakom Kotizacija za majstorske radionice ili za stručno predavanje.

Prijavu možete preuzeti OVDJE.

Popunjenu prijavu možete poslati poštom na adresu:

SLOBOMIR P UNIVERZITET (PRIJAVA NA SEMINAR) PF 70, SLOBOMIR

76300 BIJELJINA.

Ili elektronski na e-mail: simcslobomir@gmail.com

S poštovanjem,

 

v.d. dekana Akademije umjetnosti

mr Aleksandra Radosavljević, vanredni prof

Respected,

 

We invite you to a MASTER CLASS organized in the framework of the V SLOBOMIR INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

in the period from 11 – 14 May 2017, which will be held at the Slobomir P University.

 

MASTER CLASS:

 • Aleksandra Romanić, Germany
 • Dubravka Jovičić, Serbia
 • Đorđe Stanetti, Croatia
 • Zoran Imširović, Germany
 • Neven Šobajić, Serbia

 

         

Registration fee for active participation at the master class is 20 euros.

The registration fee for passive participation at the master class is 10 euros.

Payments can be made in accounting Slobomir P University with indication registration fee for the master class.

Download application HERE.

Completed applications can be mailed to the address:

SLOBOMIR P UNIVERZITET  (APPLICATION FOR THE MASETR CLASS ) PF 70, SLOBOMIR

76300 BIJELJINA.

Or to e-mail: simcslobomir@gmail.com 

 

Kind regards,

 

The President of the Expert and Organizing Committee

Dean of the Academy of Arts

Aleksandra Radosavljević, MA, docent

Kategorija: ,