SIMC

SIMC

PROPOZICIJE

1. Organizator takmičenja je Slobomir P Univerzitet u Slobomiru, Bijeljina;
2. Takmičenje se održava na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta u Slobomiru, Bijeljina od 11. do 14. maja 2017. godine;
3. Takmičenje se odvija u disciplinama KLAVIR SOLO, i KLAVIRSKI DUO po kategorijama prema godištima ;
4. Takmičenje je javno;
5. Pravo učešća na takmičenju imaju pijanisti svih nacionalnosti;
6. U disciplini KLAVIRSKI DUO Kategorija se određuje prema godištu starijeg kandidata;
7. Prijave za takmičenje mogu se poslati na dva načina :
• elektronskim putem (putem e-maila) do 24. aprila 2017. godine na sledeću e-mail adresu: simcslobomir@gmail.com
• poštom (štampana verzija popunjene i overene prijave) na adresu:
Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina
Krajnji rok za slanje prijava je 24.04.2017. godine. Datum na poštanskoj pošiljci je dokaz o vremenu slanja prijave. Uz prijavu, poštom treba poslati i kopiju dokumenta koji dokazuje starost kandidata.
8. Dokumenta potrebna za prijavljivanje su sledeća:
• Prijavni list sa tačnim nazivima kompozicija i trajanjem (Prijavni list se nalazi na web sajtu Takmičenja : www.simc.spu.ba ;
• Skeniran dokument o identitetu i godištu kandidata (rodni list, lična karta, pasoš)
• Skeniran dokument o uplaćenoj Kotizaciji
Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti i pre početka takmičenja.
9. Prijavljeni program se izvodi u celini ;
10. Eventualne izmene programa moguće su zaključno sa 24.04.2017. godine ;
11. Program se izvodi NAPAMET u disciplini KLAVIR SOLO;
12. Kotizacije za Takmičenje su sledeće :
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – Pretkategorija,I, II i III kat. 30 EUR
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – IV i V Kategorija 40 EUR
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – VI, VII i VIII Kategorija 50 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – A i B Kategorija 40 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – C i D Kategorija 50 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – E , F i G Kategorija 60 EUR
Kotizacije će se uplaćivati u računovodstvu Slobomir P Univerziteta nakon registracije učesnika na dan početka takmičenja.
VAŽNA NAPOMENA: Ne zaboravite da prilikom uplate navedete ime kandidata !!!
14. Uplaćena Kotizacija ne može se vratiti pod bilo kojim okolnostima;
15. Organizator će obezbediti Pozivno pismo za takmičare kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Srpsku. S tim u vezi, MOLIMO kandidate iz inostranstva da kontaktiraju Ambasadu Bosne i Hercegovine u svojoj zemlji radi pribavljanja potrebnih dokumenata;
16. Kandidate ce ocenjivati ŽIRI sastavljen od uglednih pijanista i pedagoga;
17. ŽIRI je nezavisan i ocenjuje poenima svakog kandidata neposredno posle završenog sviranja ;
18. Kandidati su dužni da u prijavi navedu ime profesora. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocenjivanja kandidata.
19. Odluke ŽIRIJA su konačne;
20. Nagrade na Takmičenju su:
• I nagrada – od 90 do 100 bodova;
• II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
• III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
• POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
• DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova
21. Broj nagrada nije ograničen;
22. Naslov Laureat „Slobomir međunarodnog muzičkog takmičenja“ može biti dodjeljan jednom takmičaru iz I, II i III kategorija (Osnovna škola) i jednom takmičaru iz IV, V, VI, VII i VIII kategorije (srednja škola i muzičke akademije). Laureat može postati isključivo prvonagrađeni takmičar.
23. Kategorije VI i VIII i VIII su eliminatorne. Broj kandidata koji mogu da učestvuju u II etapi nije ograničen;
24. Radom žirija rukovodi direktor takmičenja. Odluka žirija je neopoziva;
25. Pedagozima čiji učenici/studenti osvoje prvu nagradu organizator dodeljuje počasne diplome.
26. Svi nagradjeni takmičari učestvuju u koncertima nagradjenih;
27. Ceo tok takmičenja kao i Koncerte nagrađenih snimiće Radio i TV Slobomir bez prava na nadoknadu;
28. Troškove puta i boravka snose kandidati. Za sve informacije u vezi takmičenja, rezervacije hotela i sl. možete kontaktirati organizatora takmičenja;
29. Organizator takmičenja će obezbediti mogućnosti vežbanja na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta i u Muzičkoj školi “ Stevan Stojanović Mokranjac” u Bijeljini;

 

PRIJAVNI LIST MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

R E P E R T O A R

 

DISCIPLINA: KLAVIR SOLO

PRETKATEGORIJA
( rođeni 2008. i mlađi)

PROGRAM ( do 5 minuta);

Dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru;

 

I
KATEGORIJA
(rođeni 2006. i mlađi)

PROGRAM (do 7 minuta):

Dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru;

 

II
KATEGORIJA
(rođeni 2004. i mlađi)

PROGRAM (do 10 minuta):

a) jedan stav sonatine ili sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

III KATEGORIJA
(rođeni 2002. i mlađi)

PROGRAM (do 13 minuta):

a) jedan stav sonatine ili sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

IV KATEGORIJA
(rođeni 2000. i mlađi)

PROGRAM (do 17 minuta):

a) jedan stav sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

V KATEGORIJA
(rođeni 1998. i mlađi)

PROGRAM (do 20 minuta):

a) jedan stav sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

VI KATEGORIJA
(studenti I i II godine studija)

PROGRAM:

I ETAPA (do 20 minuta):

a) jedna virtuozna etida
b) program po slobodnom izboru Kandidata

II ETAPA (do 20 minuta):

a) program je po slobodnom izboru Kandidata

 

VII KATEGORIJA
( Studenti III, IV i V godine studija)

PROGRAM:

I ETAPA (20 minuta);

a) jedna virtuozna etida
b) program po slobodnom izboru

II ETAPA (do 25 minuta):

b) program je po slobodnom izboru Kandidata

 

VIII KATEGORIJA
( Slobodna kategorija do 35 godina starosti)

PROGRAM:

I ETAPA (25 minuta);

a) jedna virtuozna etida
b) program po slobodnom izboru Kandidata

II ETAPA (do 25 minuta):

c) program je po slobodnom izboru Kandidata

 

DISCIPLINA: KLAVIRSKI DUO
(klavir u 4 ruke, 2 klavira, kombinacija)

 

KATEGORIJA A
(rođeni 2005. i mlađi)

PROGRAM (do 7 minuta):

Dvije ili više kompozicija različitih autora;

 

KATEGORIJA B
(rođeni 2002. i mlađi)

PROGRAM (do 10 minuta):

Dvije ili više kompozicija različitih autora;

 

KATEGORIJA C
(rođeni 2000. i mlađi)

PROGRAM (do 12 minuta):
- dvije ili više kompozicija različitih autora

 

KATEGORIJA D
(rođeni 1998. i mlađi)

PROGRAM (do 15 minuta):

- dvije ili više kompozicija različitih autora

 

KATEGORIJA E

(Studenti I i II godine studija)

PROGRAM (do 20 minuta):
- program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

 

KATEGORIJA F
(Studenti III, IV i V godine studija)

PROGRAM (do 25 minuta):
- program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

 

KATEGORIJA G
(Slobodna kategorija do 35 godina starosti)

PROGRAM (do 30 minuta):
- program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

- Napomene za Klavirski duo:
U svim kategorijama program se može izvoditi iz nota

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail