SIMC

SIMC

PROPOZICIJE

1. Organizator takmičenja je Slobomir P Univerzitet u Slobomiru, Bijeljina;
2. Takmičenje se održava na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta u Slobomiru, Bijeljina od 11. do 14. maja 2017. godine;
3. Takmičenje se odvija u disciplinama KLAVIR SOLO, i KLAVIRSKI DUO po kategorijama prema godištima ;
4. Takmičenje je javno;
5. Pravo učešća na takmičenju imaju pijanisti svih nacionalnosti;
6. U disciplini KLAVIRSKI DUO Kategorija se određuje prema godištu starijeg kandidata;
7. Prijave za takmičenje mogu se poslati na dva načina :
• elektronskim putem (putem e-maila) do 24. aprila 2017. godine na sledeću e-mail adresu: simcslobomir@gmail.com
• poštom (štampana verzija popunjene i overene prijave) na adresu:
Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina
Krajnji rok za slanje prijava je 24.04.2017. godine. Datum na poštanskoj pošiljci je dokaz o vremenu slanja prijave. Uz prijavu, poštom treba poslati i kopiju dokumenta koji dokazuje starost kandidata.
8. Dokumenta potrebna za prijavljivanje su sledeća:
• Prijavni list sa tačnim nazivima kompozicija i trajanjem (Prijavni list se nalazi na web sajtu Takmičenja : www.simc.spu.ba ;
• Skeniran dokument o identitetu i godištu kandidata (rodni list, lična karta, pasoš)
• Skeniran dokument o uplaćenoj Kotizaciji
Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti i pre početka takmičenja.
9. Prijavljeni program se izvodi u celini ;
10. Eventualne izmene programa moguće su zaključno sa 24.04.2017. godine ;
11. Program se izvodi NAPAMET u disciplini KLAVIR SOLO;
12. Kotizacije za Takmičenje su sledeće :
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – Pretkategorija,I, II i III kat. 30 EUR
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – IV i V Kategorija 40 EUR
• Za disciplinu KLAVIR SOLO – VI, VII i VIII Kategorija 50 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – A i B Kategorija 40 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – C i D Kategorija 50 EUR
• Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – E , F i G Kategorija 60 EUR
Kotizacije će se uplaćivati u računovodstvu Slobomir P Univerziteta nakon registracije učesnika na dan početka takmičenja.

Molimo učesnike takmičenja da na vrijeme pripreme konvertibilne marke za uplatu kotizacije.

Konverziju novca možete izvršiti u Pavlović banci u Slobomiru, koja je otvorena svakog radnog dana od 08:00 do 16:00.
VAŽNA NAPOMENA: Ne zaboravite da prilikom uplate navedete ime kandidata !!!
14. Uplaćena Kotizacija ne može se vratiti pod bilo kojim okolnostima;
15. Organizator će obezbediti Pozivno pismo za takmičare kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Srpsku. S tim u vezi, MOLIMO kandidate iz inostranstva da kontaktiraju Ambasadu Bosne i Hercegovine u svojoj zemlji radi pribavljanja potrebnih dokumenata;
16. Kandidate ce ocenjivati ŽIRI sastavljen od uglednih pijanista i pedagoga;
17. ŽIRI je nezavisan i ocenjuje poenima svakog kandidata neposredno posle završenog sviranja ;
18. Kandidati su dužni da u prijavi navedu ime profesora. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocenjivanja kandidata.
19. Odluke ŽIRIJA su konačne;
20. Nagrade na Takmičenju su:
• I nagrada – od 90 do 100 bodova;
• II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
• III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
• POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
• DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova
21. Broj nagrada nije ograničen;
22. Naslov Laureat „Slobomir međunarodnog muzičkog takmičenja“ može biti dodjeljan jednom takmičaru iz I, II i III kategorija (Osnovna škola) i jednom takmičaru iz IV, V, VI, VII i VIII kategorije (srednja škola i muzičke akademije). Laureat može postati isključivo prvonagrađeni takmičar.
23. Kategorije VI i VIII i VIII su eliminatorne. Broj kandidata koji mogu da učestvuju u II etapi nije ograničen;
24. Radom žirija rukovodi direktor takmičenja. Odluka žirija je neopoziva;
25. Pedagozima čiji učenici/studenti osvoje prvu nagradu organizator dodeljuje počasne diplome.
26. Svi nagradjeni takmičari učestvuju u koncertima nagradjenih;
27. Ceo tok takmičenja kao i Koncerte nagrađenih snimiće Radio i TV Slobomir bez prava na nadoknadu;
28. Troškove puta i boravka snose kandidati. Za sve informacije u vezi takmičenja, rezervacije hotela i sl. možete kontaktirati organizatora takmičenja;
29. Organizator takmičenja će obezbediti mogućnosti vežbanja na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta i u Muzičkoj školi “ Stevan Stojanović Mokranjac” u Bijeljini;

 

PRIJAVNI LIST MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

PROPOZICIJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

REPERTOAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

SIMC APPLICATION DOWNLOAD.

 

SIMC  REPERTOIRE DOWNLOAD.

 

SIMC RULES OF THE COMPETITION DOWNLOAD.

SATNICA TAKMIČENJA PO KATEGORIJAMA

Klavir solo

Petak   12.05.

Biblioteka “ Mira Pavlovic”

IV KATEGORIJA

9:00-10:00

1.Milica Aljetic

2.Esma Babic

3.Sara Battilana

4.Maša Bojanic

10:15-11:15

1.Maristella Diquattro

2.Ana Dimitrijevic

3.Nina Dragicevic

4.Emina Emkic

11:45-12:45

1.Adis Ismic

2.Iman Jahic

3.Ðorde Kuzmanovic

4. Amina Sejmenovic

13:00-13:30

1. Nedim Seferovic

2.Lazar Maksimovic

15:00 – 16:00

1.TIJANA MILETIC

2.VUKAŠIN MOMCILOVIC

3.Angelina Nikolic

4.Nevena Pavlovic

16:15 – 17:15

1.Nikola Randelovic

2. Kaca Lazic

3. Iva Lazic

petak, 12.05.2017.

Sala Akademije umjetnosti

I KATEGORIJA

09:00 – 10:00

1. Amina Ahmetovic, 2006.

2. Uma Arslanagic , 2006.

3. Ðorde Tadic, 2007.

4. Ela Bakovic, 2006.

5. Nora Barac , 2007.

6. Lejna Bašic , 2006.

7. Deni Bezdrob , 2006.

8. Zara Buljubašic , 2006.

9. Vedrana Cunjak, 2006.

10:10 – 11:10

1. Sara Cudic , 2006.

2. Nadija Dedic , 2007.

3. Ana Deket , 2006.

4. Aida Delic , 2007.

5. Dalal Delic , 2006.

6. Dora Dimova , 2007.

7. Gala Dulovic , 2006.

8. Lejla Džaferovic , 2006.

9. Adna Džebo , 2006.

11:30 – 12:30

1. Selma Efendic , 2007.

2. Esma Grbic , 2006.

3. Hana Grebo , 2007.

4. Marija Ašceric, 2007.

5. Mia Hodžic , 2006.

6. Esma Hujic , 2007.

7. Lamija Imširovic , 2006.

8. Teodora Ivaniševic , 2006.

9. Nadija Jahic , 2006.

12:45 – 13:45

1. Natalija Jokic , 2006.

2. Sara Karic , 2006.

3. Melika Klebic , 2006.

4. Milica Kobas , 2006.

5. Lejla Korlatovic , 2006.

6. Dora Kovacevic , 2006.

7. Mia Maravic, 2006.

8. Veljko Markovic , 2007.

9. Nevena Markus , 2007.

15:00 – 16:00

1. Andela Babic, 2006.

2. Sara Grizic , 2007.

3. Iva Dragojevic, 2006.

4. Harun Mejremic , 2007.

5. Said Memic , 2006.

6. Ema Topalbegovic , 2007.

7. Medina Moralic , 2007.

8. Benjamin Mujkic , 2006.

9. Džan Zlotrg , 2006.

16:10 – 17:10

1. Iris Nicolas , 2006.

2. Sara Omercic , 2007.

3. Dimitrije Radic , 2006.

4. Sara Razic , 2006.

5. Lejla Salihbašic , 2006.

6. Anja Sazdova , 2006.

7. Lamija Selic , 2007.

8. Mateja Stražmešterov , 2006.

9. Emela Suljic , 2006.

17:30 – 18:40

1. Emili Suljic , 2007.

2. Naida Šaldic , 2006.

3. Medin Šecic , 2006.

4. Melika Mehmedbegovic , 2006.

5. Sabira Tupaja , 2006.

6. Nikola Velickov , 2007.

7. Džana Mehinovic , 2006.

8. Sofija Milovanovic , 2006.

9. Lejla Muratovic , 2006.

10. Ema Mašic , 2006.

subota, 13.05.2017.

Biblioteka “Mira Pavlovic”

V KATEGORIJA

09:00 – 10:00

1. Saša Božic, 1998.

2. Izabela Conev, 1999.

3. Jovana Ciric, 1999.

10:15 – 11:15

1. Andela Ðurdevic, 1998.

2. Nikola Fehir, 1999.

3. Nina Fustar, 1999.

11:45 – 12:45

1. Kristina Lazic, 1999.

2. Maša Pavlovic, 1998.

3. Ružica Stamenkovic, 1999.

13:00 – 14:00

1. Dunja Stojanovic, 1999.

2. Sara Saccardo, 1998.

3. Ðurdina Živkovic, 1999.

subota, 13.05.2017.

Biblioteka ” Mira Pavlovic”

V I KATEGORIJA , I ETAPA

15:00– 15:45

1.  Marija Mijuškovic, 1997.

V II   KATEGORIJA , I ETAPA

15:50 – 16:20

1.Milos Adžic, 1994.

2.Mateo Žmak, 1994.

V III   KATEGORIJA , I ETAPA

Oleksii Gerych, 1988.

nedelja, 14.05.2017.

Biblioteka ” Mira Pavlovic”

V I, VII, VIII KATEGORIJA , II ETAPA

9.30 – 12.00

subota, 13.05.2017.

Sala Akademije umjetnosti

II KATEGORIJA

9:00 – 10:00

1. Asja Avdic , 2005.

2. Milica Bojanic , 2005.

3. Andela Božic , 2004.

4. Jana Savic, 2005.

5. Anja Mujagic , 2005.

6. Adna Dželepovic , 2004.

10:05 – 11:05

1. Arna Dželepovic , 2004.

2. Anastasija Ðakovic, 2005.

3. Antonela Fakin, 2004.

4. Elma Fazlic , 2005.

5. Nedim Fejzic , 2005.

6. Nadja Osmanovic , 2005.

11:25 – 12:25

1. Benjamin Goletic, 2004.

2. Mirza Muhedinovic , 2004.

3. Iman Hadžihasanovic , 2005.

4. Jelena Iliševic , 2005.

5. Merjema Jašarevic, 2004.

6. Sara Kakeš , 2005.

12:30 – 13:30

1. Anja Lukic , 2004.

2. Hana Mahmutcehajic , 2005.

3. Milica Pavlovic , 2004.

4. Ljubica Malinova, 2005.

5. Lajla Muharemovic , 2004.

6. Mahir Muharemovic , 2005.

14:45 – 15:45

1. Vedran Selimovic , 2004.

2. Lejla Dizdarevic , 2004.

3. Dea Strmonja, 2005.

4. Marija Filipovic , 2004.

5. Berina Mahmutovic , 2005.

6. Andrea Radovic, 2005.

15:50 – 16:50

1. Ajla Muminovic , 2005.

2. Emina Džambic , 2004.

3. Ajla Smajlovic, 2004.

4. Sabina Smajlovic , 2005.

5. Osman Hadžic , 2004.

6. Erna Sultanovic, 2004.

16:55 – 17:45

1. Maja Tafro, 2005.

2. Maja Tomic, 2005.

3. Tara Vukadinovic, 2004.

4. Edvin Zametica, 2004.

5. Petar Živic, 2005.

nedelja, 14.05.2017.

Sala Akademije umjetnosti

PRETKATEGORIJA

9:00 – 9:30

1. Ivan Cernuhin, 2008.

2. Amila Hrustanovic, 2008.

3. Matea Iliševic, 2008.

4. Jana Jovanova, 2009.

5. Miloš Kajganic , 2008.

6. Nikolina Lazic, 2008.

9:45 – 10:15

1. Jelena Mandic, 2008.

2. Darko Pavlovic, 2009.

3. Melika Peštek, 2008.

4. Leticija Prodan, 2008.

5. Sajra Teskeredžic, 2008.

6. Lola Veljkovic, 2009.

III KATEGORIJA

10:45 – 11:45

1. Aid Ajkunic, 2003.

2. Ena Alicehajic , 2002.

3. Darian Civcic, 2003.

4. Ines Marija Bilinovac, 2003.

5. Emina Cilovic, 2003.

12:00 – 13:00

1. Iman Hadžic, 2003.

2. Harun Covcic, 2003.

3. Lana Capin, 2003.

4. Emina Drljevic, 2003.

5. Filip Dukic, 2003.

14:00 – 15:00

1. Nikola Ðorojevic, 2003.

2.  Elmira Hrnjicic, 2003.

3. Dino Husic, 2003.

4. Antonio Antolovic, 2003.

5. Sandra Jozinovic, 2003.

15:15 – 16:15

1. Kanita Kadušic, 2003.

2. Alan Kecevic, 2002.

3. Mia Markelic, 2003.

4. Esma Mašic, 2003.

5. Marko Miljevic, 2002.

16:45 – 17:45

1. Mahir Mustafic, 2002.

2. Stela Nježic, 2002.

3. Ivana Ohmut, 2002.

4. Ivana Porobic, 2003.

5. Jovana Stefanovic, 2002.

18:00 – 18:30

1. David Šapina, 2003.

2. Tara Šiljak, 2003.

3. Melina Šišic, 2003.

4. Laila Zildžic, 2003.

 

Četvrtak, 11.05.2017.
Sala Akademije umjetnosti

Klavirska dua – A kategorija

11:00-11:40

1. Nikola Veličkov, 2007. / Zlatica Lazarova, 2007.
2. Maja Jovanović, 2005. / Asja Mislimović, 2005.
3. Dani Zildžić, 2006. / Hena Vražalica, 2006.
4. Ajla Džinić, 2007. / Alma Halilović, 2006.

Klavirska dua – B kategorija

12:00 – 12:30

1. Mila Morris, 2003. / Robert Morris, 2003.
2. Nejla Teskeredžić, 2003. /  Belma Bešlić, 2003.
3. Lejla Helić, 2005. / Sara Humić, 2004.

Klavirska dua – C kategorija

12:40 – 13:00

1. Maristella Diquattro, 2001. / Sara Battilana, 2000.

Klavirska dua – D kategorija

13:10 – 13:45

1. Ajla Ibrahimagić, 1999. / Jasmina Bajrić, 1998.
2. Jovana Ćirić, 1999. / Nikola Fehir, 1999.

Klavirska dua – F kategorija

15:00 – 16:00

1. Nikolina Topić 1994. / Marija Pušić,1994.
2. Jovana Branković, 1994. / Dajana Branković, 1996.

 

 

R E P E R T O A R

 

DISCIPLINA: KLAVIR SOLO

PRETKATEGORIJA
( rođeni 2008. i mlađi)

PROGRAM ( do 5 minuta);

Dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru;

 

I
KATEGORIJA
(rođeni 2006. i mlađi)

PROGRAM (do 7 minuta):

Dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru;

 

II
KATEGORIJA
(rođeni 2004. i mlađi)

PROGRAM (do 10 minuta):

a) jedan stav sonatine ili sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

III KATEGORIJA
(rođeni 2002. i mlađi)

PROGRAM (do 13 minuta):

a) jedan stav sonatine ili sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

IV KATEGORIJA
(rođeni 2000. i mlađi)

PROGRAM (do 17 minuta):

a) jedan stav sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

V KATEGORIJA
(rođeni 1998. i mlađi)

PROGRAM (do 20 minuta):

a) jedan stav sonate ili varijacije;
b) dvije ili više kompozicija različitih autora po slobodnom izboru Kandidata;

 

VI KATEGORIJA
(studenti I i II godine studija)

PROGRAM:

I ETAPA (do 20 minuta):

a) jedna virtuozna etida
b) program po slobodnom izboru Kandidata

II ETAPA (do 20 minuta):

a) program je po slobodnom izboru Kandidata

 

VII KATEGORIJA
( Studenti III, IV i V godine studija)

PROGRAM:

I ETAPA (20 minuta);

a) jedna virtuozna etida
b) program po slobodnom izboru

II ETAPA (do 25 minuta):

b) program je po slobodnom izboru Kandidata

 

VIII KATEGORIJA
( Slobodna kategorija do 35 godina starosti)

PROGRAM:

I ETAPA (25 minuta);

a) jedna virtuozna etida
b) program po slobodnom izboru Kandidata

II ETAPA (do 25 minuta):

c) program je po slobodnom izboru Kandidata

 

DISCIPLINA: KLAVIRSKI DUO
(klavir u 4 ruke, 2 klavira, kombinacija)

 

KATEGORIJA A
(rođeni 2005. i mlađi)

PROGRAM (do 7 minuta):

Dvije ili više kompozicija različitih autora;

 

KATEGORIJA B
(rođeni 2002. i mlađi)

PROGRAM (do 10 minuta):

Dvije ili više kompozicija različitih autora;

 

KATEGORIJA C
(rođeni 2000. i mlađi)

PROGRAM (do 12 minuta):
- dvije ili više kompozicija različitih autora

 

KATEGORIJA D
(rođeni 1998. i mlađi)

PROGRAM (do 15 minuta):

- dvije ili više kompozicija različitih autora

 

KATEGORIJA E

(Studenti I i II godine studija)

PROGRAM (do 20 minuta):
- program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

 

KATEGORIJA F
(Studenti III, IV i V godine studija)

PROGRAM (do 25 minuta):
- program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

 

KATEGORIJA G
(Slobodna kategorija do 35 godina starosti)

PROGRAM (do 30 minuta):
- program po slobodnom izboru ( od kojih najmanje jedna kompozicija mora da bude originalno napisana za klavir);

- Napomene za Klavirski duo:
U svim kategorijama program se može izvoditi iz nota

KLAVIRSKI DUO ŽIRI

Jokuthon Mihajlović, Srbija

Biljana Jašić Radovanović, BiH

Tea Dimitrijević, Srbija

Aleksandra Radosavljevic, BiH

Neven Šobajić, Srbija

KLAVIR SOLO ( pretkategorija, I, II i III kategorija) ŽIRI

Aida Gavrilova, Španija

Olga Borzenko, Srbija

Neven Šobajić, Srbija

Zrinka Andrejaš, BiH

Irena Mijušković, Crna Gora

KLAVIR SOLO ( IV, V, VI, VII i VIII kategorija) ŽIRI

Jokuthon Mihajlović, Srbija

Aleksandra Romanić, Njemačka

Dubravka Jovičić, Srbija

Đorđe Stanetti, Hrvatska

Aleksandra Radosavljević, BiH

PIANO DUO JURY:

•    Jokuthon Mihajlović, Serbia
•    Biljana Jašić Radovanović, Bosnia and Herzegovina
•    Tea Dimitrijević, Serbia
•    Aleksandra Radosavljevic, Bosnia and Herzegovina
•    Neven Šobajić, Serbia

PIANO SOLO ( pre-category, Ist, IInd and IIIrd category) JURY:

•    Aida Gavrilova, Spain
•    Olga Borzenko, Serbia
•    Neven Šobajić, Serbia
•    Zrinka Andrejaš, Bosnia and Herzegovina
•    Irena Mijušković, Montenegro

PIANO SOLO ( IVth, Vth, VIth, VIIth and VIIIth category) JURY:

•    Jokuthon Mihajlović, Serbia
•    Aleksandra Romanić, Germany
•    Dubravka Jovičić, Serbia
•    Đorđe Stanetti, Croatia
•    Aleksandra Radosavljević, Bosnia and Herzegovina

Respected,

 

We invite you to a MASTER CLASS organized in the framework of the V SLOBOMIR INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

in the period from 11 – 14 May 2017, which will be held at the Slobomir P University.

 

MASTER CLASS:

  • Aleksandra Romanić, Germany
  • Dubravka Jovičić, Serbia
  • Đorđe Stanetti, Croatia
  • Zoran Imširović, Germany
  • Neven Šobajić, Serbia

 

         

Registration fee for active participation at the master class is 20 euros.

The registration fee for passive participation at the master class is 10 euros.

Payments can be made in accounting Slobomir P University with indication registration fee for the master class.

Download application HERE.

Completed applications can be mailed to the address:

SLOBOMIR P UNIVERZITET  (APPLICATION FOR THE MASETR CLASS ) PF 70, SLOBOMIR

76300 BIJELJINA.

Or to e-mail: simcslobomir@gmail.com 

 

Kind regards,

 

The President of the Expert and Organizing Committee

Dean of the Academy of Arts

Aleksandra Radosavljević, MA, docent

SMJEŠTAJ U Bijeljini postoji veliki broj hotela i motela gdje možete naći smještaj. Neki od njih su LINK1, LINK2, LINK3.

Smještaj je moguć i u apartmanima Slobomir P Univerziteta.

 

RASPORED SIMC-a 2017. godine

 

 

 

četvrtak, 11. 05. 2017.

 

Sala Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta

 

-KLAVIRSKA DUA-

 

11:00 – 11:40                  Kategorija – A kategorija

12:00 – 12:30                   Kategorija – B kategorija

12:40 – 13:00                   Kategorija – C kategorija

13:10 – 13:45                  Kategorija – D kategorija

13:45 – 15:00                   Proba

15:00 – 16:00                   Kategorija – F kategorija

 

17:00                              Stručno predavanje: Aida Gavrilova, Španija

                                             „Postanite pravi virtuoz pedagog“

 

Biblioteka „Mira Pavlović“ Slobomir P Univerziteta

 

19:00                              Koncert: Neven Šobajć, klavir, Srbija

 

Sala Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta

 

20:00                               PROGLAŠENJE REZULTATA

 

 

petak, 12. 05. 2017.

 

Sala Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta

 

-I KATEGORIJA-

 

09:00 – 11:10                    Klavir solo – I Kategorija

11:10 – 11:30                     Proba

11:30 – 13:45                     Klavir solo – I Kategorija

13:45 – 15:00                     Proba

15:00 – 17:10                    Klavir solo – I Kategorija

17:10 – 17:30                     Proba

17:30 – 18:40                     Klavir solo – I Kategorija

 

Biblioteka „Mira Pavlović“ Slobomir P Univerziteta

 

-IV KATEGORIJA-

 

 

09:00 – 11:15                   Klavir solo – IV Kategorija

11:15 – 11:45                  Proba

11:45 – 13:40                   Klavir solo – IV Kategorija

13:40 – 15:00                   Proba

15:00 – 17:15                    Klavir solo – IV Kategorija

 

18:00                              Stručno predavanje: Dr Dragoljub Šobajić :

             “Psihotehnička škola pijanizma”

 

 

19:30                               Koncert: Zoran Imširović, klavir, Njemačka

 

20:30                             PROGLAŠENJE REZULTATA

 

 

subota, 13. 05. 2017.

 

Sala Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta

 

-II KATEGORIJA-

 

09:00 – 11:05                    Klavir solo – II Kategorija

11:05 – 11:25                    Proba

11:25 – 13:30                   Klavir solo – II Kategorija

13:30 – 14:45                     Proba

14:45 – 17:15                    Klavir solo – II Kategorija

 

18:00                               Master Class: Neven Šobajić, Srbija

 

 

Biblioteka „Mira Pavlović“ Slobomir P Univerziteta

 

-V, VI, VII, VIII KATEGORIJA-

 

09:00 – 11:15                   Klavir solo – V Kategorija

11:15 – 11:45                    Proba

11:45 – 14:00                    Klavir solo – V Kategorija

14:00 – 15:00                    Proba

15:00 – 15:30                   Klavir solo – VI Kategorija, I Etapa

15:35 – 16:20                   Klavir solo – VII Kategorija, I Etapa

16:30 – 17:00                   Klavir solo – VIII Kategorija, I Etapa

 

17:30                               Master Class: Zoran Imširović, Njemačka

 

 

20:00                             PROGLAŠENJE REZULTATA

 

 

nedjelja, 14. 05. 2017.

 

 

Sala Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta

 

-PRETKATEGORIJA-

 

09:00 – 10:15                     Klavir solo – Pretkategorija

10:15 – 10:45                    Proba

 

-III KATEGORIJA-

 

10:45 – 13:00                     Klavir solo – III Kategorija

13:00 – 14:00                    Proba

14:00 – 18:30                     Klavir solo – III Kategorija

 

 

Biblioteka „Mira Pavlović“ Slobomir P Univerziteta

 

-VI, VII, VIII KATEGORIJA-

 

09:30 – 12:00                   Klavir solo – VI, VII, VII Kategorija, II Etapa

 

12:30                               Master Class: Zoran Imširović, Njemačka

 

15:00                             Master Class: Đorđe Stanetti, Hrvatska

 

16:30                               Master Class: Dubravka Jovičić, Srbija

 

18.00                               Master Class: Aleksandra Romanić, Njemačka

 

 

20.00                             PROGLAŠENJE REZULTATA I

SVEČANO ZATVARANJE TAKMIČENJA

 

Slobomir P Univerzitet je prva i najuglednija privatna, obrazovna i naučna  institucija u Bosni i Hercegovini, koja je tokom godina svog rada postala prepoznatljiv  brend  u oblasti obrazovanja i nauke na ovim prostorima. Osnovali su ga 2003. godine  bračni par Mira i Slobodan Pavlović, poslovni ljudi koji već četrdeset godina žive i  rade u Čikagu u SAD-u. Njihova želja je bila da stvore mogućnost za mlade ljude da, bez obzira na fizičku udaljenost od uglednih svjetskih obrazovnih centara, steknu  znanja i sposobnosti neophodne za uključivanje u savremene tokove  poslovanja. Slobomir P Univerzitet je do sada ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što su akreditacija Univerziteta, licenciranje nastavnih planova  i  programa,  uspostavljanje  partnerstva sa uglednim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja. Nakon deset  godina od  osnivanja,  veliku  porodicu Slobomir P Univerziteta čini šest fakulteta – Fakultet za ekonomiju i menadžment, Fakultet za informacione tehnologije, Pravni fakultet, Filološki fakultet, Akademija umjetnosti i Poreska  akademija, koji  ravnopravno rade u kampusima u Slobomiru i Doboju.

 

 

 

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail