Seminari i naučni skupovi

Seminari i naučni skupovi

Seminari “Standardi iz oblasti menadžmenta kvalitetom – standardi serije 9000” i “CE znak – evropska viza za proizvode”

DSC_3128Slobomir P Univerzitet je 4. aprila 2015. godine organizovao seminar: Standardi iz oblasti menadžmenta kvalitetom – standardi serije 9000“ i „CE znak – evropska viza za proizvode“.
Riječ je o dva informatička seminara koji su se održali isti dan, a koji obrađuju različite tematske oblasti. Svi polaznići su dobili i certifikat o pohađanju seminara.
Učešće u seminaru bilo je besplatno. Seminar je održan na Slobomir P Univerzitetu u Doboju.

Seminarima je prisustvovalo oko 130 učesnika, kojma su se obratili predstavnici Privredne komore Republike Srpske, predstavnici TUV Nord-a kao i domaćini, predstavnici Slobomir P Univerziteta.
Predavač na seminarima je prof.dr Vojislav Božanić, profesor na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Program seminara možete preuzeti u nastavku:
Program seminara: STANDARDI IZ OBLASTI MENADŽMENTA KVALITETOM – STANDARDI SERIJE 9000
Program seminara: CE – EVROPSKA VIZA ZA PROIZVODE
Newsletter seminara možete preuzeti OVDJE.

 

Seminar /radionice „Javno – privatno partnerstvo i koncesije – razvojna šansa Republike Srpske“

telop-800x600Slobomir P Univerzitet je organizovao seminar/radionicu pod nazivom „Javno – privatno partnerstvo i koncesije – razvojna šansa Republike Srpske“. O javno privatnim partnerstvima i koncesijama, kao izuzetno zanimljivim i aktuelnim temama, govoriće prof. dr Budimir Stakić, i prof. dr Ljiljana Jović.

Seminari su održani u periodu od 20. do 26. marta i u Slobomiru i u Doboju.

Seminar je namjenjen studentima,  republičkim organima Uprave, gradovima, opštinama, javnim i komunalnim preduzećima, ustanovama, školama i drugim obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite i ostalim korisnicima budžeta. Na seminaru je bilo riječi o javno – privatnom partnerstvu u gradskom i prigradskom prevozu, o koncesijama na vodu, vodovod i kanalizaciju, o koncesijama u oblasti javnog-komunalnog otpada, javne rasvjete, zdravsta i sl.

VI Konferencija o visokom obrazovanju Republike Srpske

Slobomir P Univerzitet - konferencija o visokom obrazovanjuAkademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Rektorska konferencija Republike Srpske su 22. januara 2013. godine na Slobomir P Univerzitetu organizovali Šestu konferenciju o visokom obrazovanju Republike Srpske. Tema o kojoj se govorilo bila je “Organizovanje i izvođenje trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj”.

Konferencija je imala za cilj razmatranje pitanja organizovanja i vođenja trećeg ciklusa studija na visokoškolskim institucijama u Republici Srpskoj, razmjenu dosadašnjih iskustava, analizu postojećih i potencijalnih problema, te razgovor o mogućnostima saradnje visokoškolskih ustanova na rješavanju ovih pitanja. Ideja je da se na ovaj način doprinese jačanju sistema visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Predsjednik Rektorske konferencije Stanko Stanić rekao je da su okupljeni na ovom skupu razmjenom informacija i dosadašnjeg skromnog iskustava tražili smjernice za vođenje doktorskih studija kako bi se izbjegle greške koje su u ovoj oblasti napravljene u zemljama okruženja.

Gospođa Jelena Starčević iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske podsjetila je da ovaj najviši nivo obrazovanja traje najmanje tri godine, da je u regionu bilo mnogo problema pri prelasku sa starog na novi sistem obrazovanja i da se u Republici Srpskoj pristupa oprezno organizovanju trećeg ciklusa studija. “Zaokružili smo cjelinu prvog ciklusa, završene su dvije generacije magistarskog studija i stvoreni su preduslovi za organizaciju trećeg ciklusa, za šta treba obezbijediti kadrovske, materijalne i tehničke uslove kao i sistem osiguranja kvaliteta”, rekla je Starčvićeva.

 „Organizacija studija trećeg ciklusa treba da se bazira na relevantnim normativno-pravnim aktima, kao i na definisanju minimuma standarda pravila rada u funckionisanju doktorskih studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj (uslovi upisa, struktura studijskih programa, finansiranje studija), te na multidisciplinarnosti, internacionalizaciji studija i uspostavljanju pokretljivosti studenata i nastavnog osoblja” istakao je vršilac dužnosti rektora Slobomir P Univerziteta, doc. dr Vaso Arsenović.

Rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Mitar Novaković rekao je novinarima da Republika Srpska ima kapacitet za organizovanje doktorskih studija i da u tom procesu treba sarađivati i sa velikim univerzitetima iz zemalja okruženja.

Radovi koji su izlagani na IV konferenciji o visokom obrazovanju će biti objavljeni u zbirniku radova koji se očekuje u narednom periodu.

Naučni skup “Nacionalna država i ekonomija”

naucni skup1Na Slobomir P Univerzitetu u Slobomiru je 24. septembra 2011. godine održan međunarodni naučni skup pod nazivom „Nacionalna država i ekonomija“.

Jednodnevna naučna konferencija je okupila oko dvadeset uglednih profesora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Rusije, a među kojima su bili Jovan Todorović, Zoran Milošević, Dragutin Mirović, Peter Kovačić – Peršin, Nikola M. Gavrić, Miloš Knežević, Ilija Ćalina, Braco Kovačević, Dule Vejinović, Lazo Ristić, Branko Balj, Filip Vetrov, Zoran Isailović, Ljiljana Jović, Nikola Fabris i drugi.

Predsjednik Organizacionog odbora, prof. dr Zoran Milošević, je istakao da je tema „Nacionalna država i ekonomija“ veoma zanimljiva i aktuelna, pri tom naglašavajući da je cilj ovog skupa bio da se kroz naučnu raspravu i iznošenje relevantnih činjenica „razmotri niz važnih pitanja od značaja za nacionalne države, te protivurečnosti političkog i ekonomskog suvereniteta nacionalne države, ideološka i druga rješenja koja su bitna za zadatu temu“.

Radovi učesnika će biti objavljeni u zborniku radova „Nacionalna država i ekonomija“.

Seminar za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola

Seminari i strucni skup - Slobomir P UniverzitetSlobomir P Univerzitet je, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Republike Srpske, 19. februara 2011. godine u Doboju i 26. februara 2011. godine u Slobomiru, organizovao seminare i stručni skup za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Seminarima je prisustvovao 551 nastavnik i profesor iz svih gradova Republike Srpske. Oni su mogli da slušaju neku od trinaest različitih tema, a nakon završenih seminara petnaest učesnika je imalo mogućnost da učestvuje na stručnom skupu i prezentuje svoje radove koji su objavljeni u časopisima Slobomir P Univerziteta, ”Nauka” i ”INFOMAT”. Učesnici nisu krili svoje zadovoljstvo kako samom organizacijom cjelokupnog događaja, tako i temama koje su bile ponuđene, a većina je izrazila želju da SPU ponovo organizuje slične aktivnosti, pri tome najavljujući da će sigurno ponovo učestvovati.

Newsletter seminara možete preuzeti ovdje.

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Desavanja

There is no upcomming event to display.