SEMINAR ZA PROFESORE I NASTAVNIKE ENGLESKOG JEZIKA

Seminari za nastavnike

SEMINAR ZA PROFESORE I NASTAVNIKE ENGLESKOG JEZIKA

Autor: Slobomir P Univerzitet

May 13, 2014

Filološki fakultet Slobomir P Univerziteta poziva sve zainteresovane profesore i nastavnike engleskog jezika da 24. maja 2014. godine, u Doboju, i 7. juna 2014. godine, u Slobomiru, uzmu učešće na seminaru „Uloga muzike u usvajanju engleskog jezika kod učenika“.

Cilj seminara je razviti komunikativne sposobnosti učenika u nastavi stranog jezika primjenom brojnih nastavnih tehnika, jezičkih vježbanja i muzike.Muzika ima veliki značaj u razvoju djece predškolskog i školskog uzrasta. Ona utiče na razvoj tjelesnih i umnih sposobnosti djece i ima pozitivno dejstvo na usvajanje stranog jezika. Upotreba autentičnih pjesama u nastavi L2 utiče na stvaranje harmonične atmosfere, podstiče interesovanje učenika, podiže motivaciju i utiče na smanjivanje učenikove anksioznosti. Mnogo je načina na koje se pjesme mogu iskoristiti: od tradicionalnih vježbi dopunjavanjem, preko vježbi u kojima treba poslagati riječi/stihove po pravilnom redoslijedu, do diskusija. Pjesme su u osnovi tekstovi za slušanje, namijenjeni za razvijanje vještine slušanja. Osim toga, pjesme su idealne i za razvijanje ostalih jezičkih vještina, uz uvježbavanje leksike, gramatike i izgovora.

Nakon pohađanja seminara nastavnici i profesori će osnažiti svoju komunikativnu kompetentnost u nastavi engleskog jezika primjenom savremenih metoda i interaktivne nastave uz razvijanje četiri osnovne jezičke vještine.

Seminar je licenciran od strane Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Organizator je Filološki fakultet Slobomir P Univerziteta.

Svi polaznici će dobiti sertifikate kao potvrdu o učešću na seminaru.

Kotizacija se ne plaća, potrebno je samo pravilno popuniti i dostaviti prijavu za učešće na željenom seminaru. Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Program seminara:

09:00-09:45 – Registracija učesnika
09:45-10:00 – Obraćanje predstavnika Republičkog pedagoškog zavoda RS
10:00-10:45 – Izlaganje predavača
10:45-11:00 – Pauza
11:00-11:45 – Izlaganje predavača
11:45-12:00 – Pauza
12:00-12:45 – Obrada zadane teme
12:45-13:30 – Pauza za ručak
13:30-15:00 – Prezentacija zadane teme
15:00-15:15 – Pauza i podjela sertifikata

Prijave slati najkasnije dva dana prije termina odžavanja seminara i to:

elektronskim putem (putem e-maila) na sledeće e-mail adrese: Doboj mihaela.gojkovic@spu.bai Slobomir daniela.bozic@spu.ba ,
poštom (štampana verzija popunjene prijave) na adresu: Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Prijava za seminar za nastavnike engleskog“,
putem telefona  u Doboju 053 209 633 ili Slobomiru 055 231 171.

Seminar će održati dr Tijana Vasiljević Stokić, vršilac dužnosti dekana Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta. Ona je doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na temu ”Metalingvistička kompetencija u nastavi prevođenja na univerzitetskom nivou (na materijalu engleskog i srpskog jezika)“ i time stekla zvanje doktora filoloških nauka. Nastavom engleskog jezika se bavi više od deset godina, sa iskustvom rada na predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou kao i u radu sa studentima. Objavila je brojne radove i učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Desavanja

There is no upcomming event to display.