SEKRETAR UNIVERZITETA

SEKRETAR UNIVERZITETA

Sekretar Slobomir P Univerziteta se stara o zakonitosti rada Univerziteta, obavlja pravne poslove koji se odnose na rad i razvoj Univerziteta, međunarodnu i univerzitetsku saradnju. Pored toga, sekretar učestvuje u radu organa Univerziteta, stručnih službi, komisija i ostalih organizacionih jedinica, radi davanja stručnog mišljenja iz područja prava i obavlja druge poslove utvrđene aktom o sistematizaciji, prisustvuje na sjednicama Upravnog odbora kao sekretar Upravnog odbora, vodi glavni protokol Univerziteta, priprema i ažurira dokumentaciju  Univerziteta koja se odnosi na njegov rad i saradnju sa nadležnim prosvjetnim organima i institucijama i sa organima vlasti, vodi dosijea zaposlenih kao i dosijea nastavnika i saradnika, vodi evidenciju o radnom vremenu, odsustvovanju, bolovanju i godišnjim odmorima zaposlenih, čuva pečat Univerziteta i odgovoran je za njegovu upotrebu. Sekretar Univerziteta je zadužen za saradnju sa republičkom i opštinskom prosvjetnom inspekcijom za visoko obrazovanje, kao i sa opštinskim organima za prosvjetu, rad i radne odnose, PIO, zdravstvenu zaštitu i dr.

Sekretar Univerziteta radi u kampusu u Slobomiru svakim radnim danom od 8h do 16h.

Ime i prezime

Kancelarija

Kampus

Telefon

E-mail

Biljana Pavlović 200 Slobomir 055 231 153 sekretar@spu.ba
Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti