Rezultati/ Pravni fakultet i Poreska akademija

Rezultati/ Pravni fakultet i Poreska akademija

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 12, 2014

REZULTATI ISPITA IZ USTAVNOG PRAVA
Slobomir
05.09.2014.
PF Aleksandra Kojić 7
PF Jokica Obrenović 6

 

REZULTATI ISPITA IZ UPRAVNOG PRAVA
Slobomir
05.09.2014.
PA Vanja Senić 9
PF Spasojević Draginja 7
PF Jović Ivana 6
PF Božić Jovica 6
PF Stević Daniela 6
PF Babić Aleksandra 6

REZULTATI ISPITA IZ ISTORIJE PRAVA
Slobomir
05.09.2014.
PF Spasojević Draginja 8
PF Božić Jovica 6

Kategorija: