Rezultati kolokvijuma iz predmeta “Teorija i analiza bilansa” – Doboj

Rezultati kolokvijuma iz predmeta “Teorija i analiza bilansa” – Doboj

Autor: Slobomir P Univerzitet

January 13, 2014

Doboj

Rb. Ime i prezime
  1. kolokvijum
  1. kolokvijum
Popravni
1. Vladana Katanić

10 (deset)

 10 (deset)

2. Merima Mešić

10 (deset)

10 (deset)

3. Aldina Aličić

10 (deset)

10 (deset)

4. Armina Bašić

10 (deset)

8 (osam)

5. MilkaĐurić

10 (deset)

10 (deset)

6. SamraUnkic

10 (deset)

10 (deset)

7. Melisa Zahirovic

10 (deset)

10 (deset)

8. Maja Šatara

9 (devet)

10 (deset)

9. Maida Selimovic

9 (devet)

10 (deset)

10. Dženan Džulić

9 (devet)

8 (osam)

11. Sanela Babic

7 (sedam)

9 (devet)

12. Goran Nešković

8 (osam)

8 (osam)

13. Katarina Ereiz

9 (devet)

-

II kolokvijum

14. Elma Ahmić

9 (devet)

-

II kolokvijum

15. Armin Škrebo

8 (osam)

5 (pet)

II kolokvijum

16. Biljana Bagić

6 (šest)

5 (pet)

  II kolokvijum
17. Darija Kitić

6 (šest)

-

II kolokvijum

18. MerimaVajzović

6 (šest)

5 (pet)

II kolokvijum

19. Šejma Husić

6 (šest)

5 (pet)

II kolokvijum

20. Amra Helić

7 (sedam)

7 (sedam)

21. Dragana Janjic

5 (pet)

5 (pet)

-

22. Anđelka Vasiljević

5 (pet)

5 (pet)

-

23. Savo Bambulović

5 (pet)

-

-

24. Ervin Okanović

-

5 (pet)

-

 

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti