Rezultati iz pismenog dijela ispita pedagogija

students-exam

Rezultati iz pismenog dijela ispita pedagogija

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 23, 2017

1.Katarina Vračević (10) deset

2.Miljana Janjuš (9) devet

3.Ena Čavić (9) devet

4.Dragana Paunić (8) osam

5.Dragana Stankić (8) osam

6.Jelena Vladisavljević (8) osam

7.Tomislav Klasan 8) osam

8.Dani Tanić (7) sedam

9.Nidžejma Huseinagić (6)

Ostali studenti koji su izašli nisu položili ispit iz pedagogije.

Ukoliko neko želi veću ocjenu imaće priliku za sumiranje rezultata na

sledećem ispitnom roku 08.07. 2017. godine kada je i upis ocjena.

Kategorija: ,