RASPISAN KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU

spu2222

RASPISAN KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU

Autor: Slobomir P Univerzitet

May 26, 2016

Senat Slobomir P univerziteta, na sjednici održanoj 26. maja 2016. godine, donijeo je Odluku o raspisivanju Konkursa za upis na studije I ciklusa Slobomir P Univerziteta u školskoj 2016/2017. godini. Konkurs objavljujemo u cjelosti u prilogu.
Uprava Univerziteta

Kategorija: ,