Radna atmosfera na Akademiji umjetnosti Slobomir P univerziteta povodom drugog ciklusa ‘’I Slobomir zimske škole muzike’’

slika za zaglavlje vijesti na sajtu

Radna atmosfera na Akademiji umjetnosti Slobomir P univerziteta povodom drugog ciklusa ‘’I Slobomir zimske škole muzike’’

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 8, 2018

U drugom ciklusu ”I Slobomir zimske škole muzike” koja je počela 02.02.2018. godine, prijavili su se mnogobrojni kandidati, kojima su sedam dana stručna predavanja i vježbe održavati vrhunski stručnjaci i profesori klavira Aleksandra Radosavljević,  Slađana Dedić i Dragan Šobajić, zatim profesor flaute Bratislav Đurić, te profesor  gitare Miloš Janjić.

 

U okviru drugog ciklusa „I Slobomir zimske škole muzike“ na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini, održao se i niz stručnih predavanja u periodu od 02. do 09. februara 2018. godine.

 

Stručna predavanja održavali su takođe naši profesori a na temu:

 

  1. dr Neven Šobajić „Interpretativne osobenosti klavirskog stvaralaštva-istorijski pregled“,

 

  1. prof.mr Svetislav D. Božić „Muzička forma u 33 portreta“, „24 prelida za klavir“,

 

  1.  mr Milan Popović „MUĐELINI (NI)JE U MODI“- formiranje kritičkog pristupa u tumačenju redakcijskih izdanja muzike baroka i

 

  1. prof.dr Dragan Šobajić „Savremena početna škola klavira“ i „Klavirska muzika“.

 

Organizator muzičke škole i stručnih predavanja je Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta  iz  Bijeljine.

 

Sutra, 09.02.2018. završava se drugi ciklus  ”I Slobomir zimske škole muzike” velikim završnim koncertom koji će nam upriličiti svi učesnici zimske škole zajedno sa našim profesorima.

Galerijom slika prenosimo vam radnu atmosferu i intenzivne pripreme naših učesnika i profesora povodom sutrašnjeg završnog koncerta.

 

Kategorija: ,