Radionica: „Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon – 2020“

horizon2020spu

Radionica: „Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon – 2020“

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 9, 2015

Resursni centar CPCD-a organizuje radionicu na temu „Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon 2020″ u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova i NCP sistemom BiH, a održaće se 17. decembra, s početkom u 11:15 sati, u Rektoratu Univerziteta u Banjaluci  (Bulevar vojvode P. Bojovića 1a).
Horizon 2020 je do sada najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije sa fondom od ukupno 78 milijardi evra, dostupnih do 2020. godine. Plaćanjem tzv. „ulazne karte” bh. institucije i organizacije dobile su mogućnost ravnopravnog učešća u ovom programu.
Cilj radionice: učesnici radionice će kroz niz praktičnih primjera steći osnovna znanja o tome kako pripremiti kolaborativni projekat u programu Horizon 2020. Radionica će biti podijeljena u četiri dijela, u kojim će učesnici savladati najvažnije dijelove pri pisanju projekta tj. uslove za učešće i planiranje konzorcijuma, tipove troškova i njihovu kalkulaciju, aplikacioni obrazac za RIS i CSA kolaborativne tipove projekta i kriterijuma ocjenjivanja.
Kome je namijenjena radionica: Radionica je namijenjena svim zainteresovanim za program Horizon 2020, (organizacije civilnog društva-OCD, poslovni i vladin sektor, univerziteti-fakulteti, istraživačke ustanove, pojedinci-istraživači i dr. ustanove koje se bave istraživanjem i inovacijama, te imaju istraživačke kapacitete). Posebno se ohrabruju organizacije civilnog društva sa istraživačkim kapacitatima da se prijave.
Predavači: Radionicu će voditi vodeći bh. stručnjaci za EU program Horizon 2020, a koji ujedno djeluju i kao državne kontakt tačke NCP sistema u Bosni i Hercegovini.
Svi zainteresovani treba da se registruju najkasnije do 15. decembra do 15:00h.
Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.
Učesnici ne plaćaju kotizaciju. Organizatori ne snose troškove prevoza i noćenja učesnika.
Pri selekciji učesnika, prednost će se dati predstavnicima OCD, ranije prispjelim prijavama, te organizacijama i ustanovama sa kapacitetima za učešće u EU programima kao što je Horizon 2020.
U nastavku slijedi link na kojem mozete naci prijavu, koju treba da popunite kao i sve detaljne informacije

Desavanja

There is no upcomming event to display.