PROPOZICIJE -SIMC-

SIMC plakat 20171

PROPOZICIJE -SIMC-

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 17, 2017

 

PROPOZICIJE

 

 1. Organizator takmičenja je Slobomir P Univerzitet u Slobomiru, Bijeljina;

 

 1. Takmičenje se održava na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta u Slobomiru, Bijeljina od 11. do 14. maja 2017. godine;

 

 

 1. Takmičenje se odvija u disciplinama KLAVIR SOLO, i KLAVIRSKI DUO po kategorijama prema godištima ;

 

 1. Takmičenje je javno;

 

 

 1. Pravo učešća na takmičenju imaju pijanisti svih nacionalnosti;

 

 1. U disciplini KLAVIRSKI DUO Kategorija se određuje prema godištu starijeg kandidata;

 

 

 1. Prijave za takmičenje mogu se poslati na dva načina :
 • elektronskim putem (putem e-maila) do 24. aprila 2017. godine na sledeću             e-mail adresu:  simcslobomir@gmail.com

 

 • poštom (štampana verzija popunjene i overene prijave) na adresu:

Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina

Krajnji rok za slanje prijava je 24.04.2017. godine. Datum na poštanskoj pošiljci je dokaz o vremenu slanja prijave. Uz prijavu, poštom treba poslati i kopiju dokumenta koji dokazuje starost kandidata.

 

 1. Dokumenta potrebna za prijavljivanje su sledeća:
  • Prijavni list sa tačnim nazivima kompozicija i trajanjem (Prijavni list se nalazi na web sajtu Takmičenja :  www.simc.spu.ba  ;

 

 • Skeniran dokument o identitetu i godištu kandidata (rodni list, lična karta, pasoš)

 

 

 • Skeniran dokument o uplaćenoj Kotizaciji

Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti  i pre početka takmičenja.

 

 1. Prijavljeni program se izvodi u celini ;

 

 1. Eventualne izmene programa moguće su zaključno sa 24.04.2017. godine ;

 

 

 1. Program se izvodi NAPAMET u disciplini KLAVIR SOLO;

 

 1. Kotizacije za Takmičenje su sledeće :

 

 

 • Za disciplinu KLAVIR  SOLO – Pretkategorija,I, II i III kat.           30 EUR

 

 • Za disciplinu KLAVIR  SOLO – IV i V Kategorija                               40 EUR

 

 • Za disciplinu KLAVIR SOLO – VI, VII i VIII Kategorija           50 EUR

 

 

 • Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – A i B Kategorija                            40 EUR

 

 • Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – C i D Kategorija                            50 EUR

 

 

 • Za disciplinu KLAVIRSKI DUO – E , F i G Kategorija             60 EUR
 1. Uplatu Kotizacije treba izvršiti na sledeći račun :

 

 • Kandidati iz Bosne i Hercegovine iznos uplaćuju na račun:

PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK

554-001-00002647-94

 

 • Kandidati iz inostranstva uplaćuju odgovarajući iznos kotizacije na sledeći račun:

PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK  AD

SLOBOMIR-BIJELJINA,BIH

SWIFT:PAVLBA22

U korist račun(Beneficiarry):

IBAN:   BA395547800004590168

Name and address :

SLOBOMIR P UNIVERZITET

BA-76300 BIJELJINA

SLOBOMIR

VAŽNA  NAPOMENA: Ne zaboravite da prilikom uplate navedete ime kandidata !!!

 

 1. Uplaćena Kotizacija ne može se vratiti pod bilo kojim okolnostima;

 

 1. Organizator će obezbediti Pozivno pismo za takmičare kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Srpsku. S tim u vezi, MOLIMO kandidate iz inostranstva da kontaktiraju Ambasadu Bosne i Hercegovine u svojoj zemlji  radi pribavljanja potrebnih dokumenata;

 

 

 1. Kandidate ce ocenjivati ŽIRI sastavljen od uglednih pijanista i pedagoga;

 

 1. ŽIRI je nezavisan i ocenjuje poenima svakog kandidata neposredno posle završenog sviranja ;

 

 

 1. Kandidati su dužni da u prijavi navedu ime profesora. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocenjivanja kandidata.

 

 1. Odluke ŽIRIJA su konačne;

 

 

 1. Nagrade na Takmičenju su:
  • I  nagrada – od 90 do 100 bodova;
  • II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
  • III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
  • POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
  • DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova

 

 1. Broj nagrada nije ograničen;

 

 1. Naslov Laureat „Slobomir međunarodnog muzičkog takmičenja“ može biti dodjeljan jednom takmičaru iz  I, II i III kategorija (Osnovna škola) i jednom takmičaru iz IV, V, VI, VII i VIII kategorije (srednja škola i muzičke akademije). Laureat može postati isključivo prvonagrađeni takmičar.
 2. Kategorije VI i VIII i VIII su eliminatorne. Broj kandidata koji mogu da učestvuju u II etapi nije ograničen;

 

 1. Radom žirija rukovodi direktor takmičenja. Odluka žirija je neopoziva;

 

 

 1. Pedagozima čiji učenici/studenti osvoje prvu nagradu organizator dodeljuje počasne diplome.

 

 1. Svi nagradjeni takmičari učestvuju u koncertima nagradjenih;

 

 

 1. Ceo tok takmičenja kao i Koncerte nagrađenih snimiće Radio i TV Slobomir bez prava na nadoknadu;

 

 1. Troškove puta i boravka snose kandidati. Za sve informacije u vezi takmičenja, rezervacije hotela i sl. možete kontaktirati organizatora takmičenja;

 

 

 1. Organizator takmičenja će obezbediti mogućnosti vežbanja na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta i u Muzičkoj školi “ Stevan Stojanović Mokranjac” u Bijeljini;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorija: ,