Promocija Slobomir P Univerziteta učenicima završnih razreda u Gračanici