PRIMJERI DIPLOMSKIH RADOVA

PRIMJERI DIPLOMSKIH RADOVA

pdfdraaien

OGD – “Nenormalnosti – serija ilustracija o poremećajima ličnosti”, Ana Lazić


pdfdraaienPF – “Zasnivanje radnog odnosa” – Dijana Lipovčić

 

pdfdraaienFIT – “Pregled metodologija i tehnika za razvoj softvera za generisanje asp.net web formi kao primjer DATA-DRIVEN programiranja” – Željko Gavrić

pdfdraaienFEM – “Timovi i timski rad” – Goran Pavičić


pdfdraaienPF – “Ugovor o potrošačkom kreditu i zaštita potrošača” – Srđan Blagojević


pdfdraaienPF – “Stečaj” – Maja Kokić


pdfdraaienPA – “Javni zajam i javni dug u Bosni i Hercegovini” – Samir Mehmedović


pdfdraaienPF – “Ugovor o osiguranju” – Sanja Čikojević


pdfdraaienPF – “Neuračunljivost” – Nataša Vaskrsić


pdfdraaienPF – “Dokazivanje u parničnom postupku” – Silvija Đekić


pdfdraaienFIL- “Supernatural elements in Richard III and Machbe”t-Radmila Prijević


pdfdraaienFIL- “Jezičke veštine”-Slađana Lejić


pdfdraaienFIL-”Istorija klasične muzike i karakteristični britanski muzički instrumenti”- Vuk Ćustić


pdfdraaienFIL-”Mrs Dalloway’s relationship with other characters” – Suzana Vukojević


pdfdraaienFIL-”Značaj didaktičkih principa u nastavi stranog jezika” – Nina Vraneš


pdfdraaienPF-”Individualizacija trgovinskog subjekta u pravnom prometu” – Vedran Nalic


pdfdraaienPF-”Evropski sud za ljudska prav-Nadležnosti sud i dopuštenost zahtjeva za pokretanje postupka” – Dana Brkić


pdfdraaienPF-”Diplomatski imunitet” – Dejan Stanković


pdfdraaienPF- “Usvojenje” – Ljeposava Lukić


pdfdraaienPF- “Izdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika” – Bojana Panić


pdfdraaienPF- “Postupak za oduzimanje roditeljskog prava” – Suzana Malešić


pdfdraaienPF- “Naučna odbrana” – Sanja Popović


pdfdraaienPF- “Nadležnost MSP”- Nebojša Matović


pdfdraaienPF- “Društva sa neograničenim rizikom”- Snežana Bunijevac


pdfdraaienPF- “Sukcesija SFRJ”- Vojislav Ristić


pdfdraaienPF- “Ugovor o poklonu i mogućnost njegovog opozivanja”-  Selma Kruškić


pdfdraaienPF- “Zastupanje fizičkih lica”- Sanja Avrić


pdfdraaienPF- “Zaštita na radu”- Nevena Matić


pdfdraaienPF- “Tužba”- Sandra Đorić


pdfdraaienPF- “Presuda”- Sanja Đekić


pdfdraaienPF- “Zasnivanje radnog odnosa”- Lipovčić Dijana


pdfdraaienPF- “Ustavni aspekti pristupanja Evropskoj uniji-uporedna analiza”- Ivana Blagojević


pdfdraaienPF- “Ugovor o prodaji”- Dijana Ivančević


pdfdraaienPF- “Promijenjene okolnosti”- Danijela Bjeljanić


pdfdraaien
PF- “Pravo svojine u svjetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava”- Jasenka Slamnik

 

pdfdraaienPF- “Postupak uređenja međe”- Jelena Stokić

 

pdfdraaienPF- “Ortačko društvo”- Svjetlana Maksić

 

pdfdraaienPF- “Načelo jednakosti i zabrana diskriminacije kao opšte načelo prva EU”- Duško Blagojević

 

pdfdraaienPF- “Likvidacija privrednih subjekata”- Divna Prlić

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Desavanja

There is no upcomming event to display.