Prijemni ispiti na master studijama

master fb1

Prijemni ispiti na master studijama

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 13, 2014

Prijave za upis na fakultete/akademije Slobomir P Univerziteta će biti organizovane do 12. decembra 2014. godine, svakog radnog dana u studentskoj službi u Doboju i Slobomiru od 8h do 16h. Prijemni ispiti će se održati u periodu od 1. do 12. decembra 2014. godine. Kandidati će biti obavješteni od strane službe o tačnom terminu prijemnog ispita. Nastava na master studijama počinje 12. decembra.
Da bi kandidat mogao da konkuriše za upis na željeni studijski program mora da ispunu sljedeće uslove:
-Potrebno je odgovarajuće visoko obrazovanje iz željene oblasti (završene četvorogodišnje studije ili stečenih 240 ECTS).
-Studenti matičnih fakulteta sa prosječnom ocjenom iznad 8.00 na osnovnim studijima, su oslobođeni polaganja prijemnog ispita, a za sve ostale kandidate koji se prijave za upis na master studije će biti organizovana pripremna nastava. Pripremna nastava će biti organizovana u septembru i oktobru.
-Pri upisu je potrebno ponjeti original ili ovjerenu kopiju univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju, izvod iz matične knjige rođenih, 3 fotografije, uvjerenje o položenim ispitima i CV.

Više informacija možete dobiti putem telefona:
Bijeljini (Slobomir) +387/0/55 231 196
Doboj: +387/0/53 209 621
e-mail: aleksandra.babic@spu.ba

 

Desavanja

There is no upcomming event to display.