POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA IZRAELSKIM “ROYALOM”

aa

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA IZRAELSKIM “ROYALOM”

Autor: Slobomir P Univerzitet

October 7, 2016

DANA, 7.OKTOBRA 2016.GODINE, KOMPANIJA “SLOBOMIR” JE POTPISALA UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SRADANJI SA PREDSTAVNIŠTVOM IZRAELSKE FIRME “ROYAL” IZ BEOGRADA.  CILJ TE SARADNJE JE OSNIVANJE PRODUKTIVNO-EDUKATIVNOG CENTRA ZA PLASTENIČKU  PROIZVODNJU ORGANSKE HRANE ZA IZVOZ NA BAZI TOPLE VODE  KOJU POSJEDUJE  NAŠA KOMPANIJA UZ KORIŠĆENJE IZRALSKE OPREME, TEHNOLOGIJE I MENADŽMENTA. VRIJEDNOST PROJEKTA ĆE, KADA SE U CJELINI REALIZUJE NA POVRŠINI OD OKO 20 HEKTARA, BITI OKO 20 MILIONA KM.

EDUKATIVNI DIO OVOG PROJEKTA ĆE SE ODVIJATI NA NAŠEM UNIVERZITETU, GDJE ĆE UČESTOVATI NAŠI NASTAVNICI, SARADNICI I STUDENTI ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA.

GLAVNI INICIJATOR ZA POKRETANJE OVOG PROJEKTA JE INSTITUT NIPEKS PRI SLOBOMIR P UNIVERZITETU.

UPRAVA UNIVERZITETA

Kategorija: ,