Potpisan sporazum o saradnji sa Veleučilištem u Slavonskom Brodu

sporazum SPU-Veleuciliste3

Potpisan sporazum o saradnji sa Veleučilištem u Slavonskom Brodu

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 16, 2014

Slobomir P Univerzitet je 16. septembra 2014. godine potpisao sporazum o saradnji sa Veleučilištem u Slavonskom Brodu. Na sastanku je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada.

Potpisnici ovog sporazuma su dekan Veleučilišta u Slavonskom Brodu, v.d. dekan mr.sc. Josip Jukić i v.d. rektora Slobomir P Univerziteta, prof. dr Mile Vasić. Oni su istakli da je ovaj Sporazum izuzetno značajan za obje institucije, te da će zajedničkim radom na unapređivanju nastavnog procesa i raznim projektima ove dvije visokoškolske ustanove unaprijediti svoj dosadašnji rad.

Desavanja

There is no upcomming event to display.