SARADNJA SLOBOMIR P UNIVERZITETA I BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE

Sporazum o saradnji sa Beogradskom poslovnom školom1

SARADNJA SLOBOMIR P UNIVERZITETA I BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 5, 2014

Slobomir P Univerzitet je 4. juna 2013. godine potpisao sporazum o saradnji sa Beogradskom poslovnom školom iz Beograda. Na sastanku je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada.
Potpisnici ovog sporazuma su direktor Beogradske poslovne škole, prof. dr Đuro Đurović i v.d. rektora Slobomir P Univerziteta prof. dr Mile Vasić. Oni su istakli da je ovaj Sporazum izuzetno značajan za obje institucije, te da će zajedničkim radom na unapređivanju nastavnog procesa i raznim projektima ove visokoškolske ustanove unaprediti svoj dosadašnji rad.

Kategorija: , ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.